Tuulialfan kehittämä Vaalan Turkkiselän tuulivoimahanke on siirtynyt OX2:lle.
Energiayhtiö OX2 ja Raahen satama ovat sopineet yhteistyöstä merituulivoimapuisto Hallan rakentamiseen ja operointiin liittyen.
Energiayhtiö OX2 on allekirjoittanut sopimuksen Tuulialfan kanssa yhteensä noin 150:n tuulivoimalan rakentamisesta Utajärvelle, Pudasjärvelle, Ouluun, Kittilään ja Kuusamoon.
IKEAn sijoitusyhtiö Ingka Investments on solminut sopimuksen kolmen Pohjanlahden merituulivoimahankkeen yhteistyökumppanuudesta energiayhtiö OX2:n kanssa.
OX2:n toteuttamat, Vaasan ja Mustasaaren alueelle sijoittuvan Merkkikallion, Sievin Puutikankankaan ja Kurikan Rustarin tuulipuistot ovat valmistuneet.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa OX2:n Perämerelle suunnitteleman merituulivoimapuisto Hallan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Utajärven Tornikankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelman.
Energiayhtiö OX2:n toteuttama Metsälamminkankaan tuulipuisto Vaalassa on valmistunut.
OX2:n Suomen maajohtaja Teemu Loikkasta haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa OX2 Finland Oy:n Rahkola-Hautakankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvointiohjelmasta.
Tuulivoimayhtiöt OX2 ja Tuulikolmio ovat solmineet yhteistyösopimuksen uusien tuulivoimahankkeiden kehittämisestä Suomessa.
Uusiutuvan energian yhtiö OX2 ja rakennusyhtiö YIT ovat sopineet Suomen suurimman tuulivoimahankkeen toteuttamisesta.
Halsuan Tuulivoima Oy yhdessä OX2 Wind Finland Oy:n kanssa suunnittelee tuulivoimapuistoa Halsuan Kanniston ja Honkakankaan alueelle.
Pohjoismainen uusiutuvan energian yhtiö OX2 ja ruotsalainen energiayhtiö Lundin Petroleum ovat allekirjoittaneet sopimuksen Vaalan Metsälamminkankaalle rakennettavasta 132:n megawatin tuulipuistosta.
Uusiutuvan energian yhtiö OX2 ostaa tuulivoimahankkeen LähiTuulelta.