Metsähallituksen Luontopalvelut jatkaa hoitotoimia Oulujärvellä linnustolle tärkeillä saarilla.
Metsähallituksen Luontopalvelut raivaa Kalikansaaren pohjoisosan, joka on kasvanut pahasti umpeen. Näin luodaan pesimäpaikkoja alueen arvokkaalle linnustolle.
Metsähallitus jatkaa Oulujärvellä linnustolle tärkeiden saarten raivauksia.
Suunnitteilla on erityisesti Manamansalon retkeilymahdollisuuksien parantaminen. Oulujärven saarten retkeilyrakenteet on urakoitu kuntoon tänä kesänä. Tällä hetkellä Manamansalossa on paljon polkuverkostoa, mutta reittejä ei ole merkitty. Reittejä on tulossa sekä patikoijille että pyöräilijöille.
Elokuun alkupuoliskon sademäärä Oulujoen vesistöalueella oli 86 milliä, joka on 120 prosenttia keskimääräistä suurempi.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Oulujärven saarten hakkuiden Natura-arvioinnista.
Önkkörin alueen kolmivuotinen kunnostushanke on valmistunut Oulujärven rannalla Kajaanin Vuolijoella.
Oulujärvellä Manamansalon itäpuolella vene joutui tuuliajolle myöhään lauantaina moottorivian vuoksi.
Vuonna 1960 syntynyt mies hukkui Paltamossa Oulujärven Metelinniemessä lauantaina puolen päivän aikaan.
Suomen Rangerit saapuvat talkoilemaan ensi viikolla keskelle Oulujärveä sijaitsevalle Ärjänsaarelle. Ärjänsaaren kehittämishankkeen projektipäällikkö Anni Koskelaa Metsähallituksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulujärven eteläosassa Vuolijoen kylässä sijaitsevalla Önkkörin alueella aloitettiin kuun alussa kunnostustyöt.
Korkein hallinto-oikeus on tänään kieltänyt Metsähallitusta hakkaamasta Oulujärven Kaarresalossa ja Kuostonsaarella.
Oulujärven Ärjänsaaren kehittämisestä on valmistunut suunnitelma, joka määrittelee, miten saarta kehitetään vaiheittain seuraavan seitsemän vuoden aikana.