Päiväkirurgisia tekonivelleikkauksia on suunniteltu jatkettavan, mutta prosessi halutaan käynnistää harkitusti ja rauhallisesti.
Kliinisen hoitotyön asiantuntija Eija Murtoperää ja kätilö Kristiina Kiiskilää haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus on lähettänyt esityksensä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaksi aluevaltuustolle.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulevaisuuslautakunta kokoontui eilen päättämään aluehallitukselle lähetettävästä esityksestä sote-järjestämissuunnitelman päivittämiseksi.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen tulevaisuuslautakunta on käsitellyt toimenpide-esityksiä, jotka viranhaltijat ovat koonneet talouden tasapainottamiseksi.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde suunnittelee sulkevansa Oulaisten Oulaskankaan sairaalan akuuttiosaston.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin operatiivisen tulosalueen johtaja Päivi Laurilaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri antoi tänään vastaselityksen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Oulaskankaan synnytystoiminnasta. PPSHP:n kuntayhtymän hallituksen hyväksymä selitys on vastaus Valviran oikeudelle toimittamaan lausuntoon.
Korkein hallinto-oikeus on tehnyt välipäätöksen, jolla Oulaisten Oulaskankaan synnytyssairaalan toiminta voi jatkua niin kauan kuin asian käsittely on kesken korkeimmassa hallinto-oikeudessa.