Yhteistoimintaneuvottelut aloitetaan ja käydään kolmessa vaiheessa. Aluehallitus päätti, että hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa. Yhteistoimintaneuvottelut käydään, koska vuoden 2024 talousarvioon sisältyy todennäköisiä henkilöstövaikutuksia.
Neuvotteluissa löydetyillä ratkaisuilla voidaan saavuttaa yli 10 miljoonan euron pysyvät vähennykset kiinteisiin kustannuksiin vuositasolla. Neuvottelujen tuloksena vältyttiin irtisanomisilta.
Lehto Group kertoi eilen aloittavansa muutosneuvottelut, joilla tavoitellaan toiminnan sopeuttamista markkinatilanteeseen sekä uudelleen organisointia mahdolliseen yritysjärjestelyyn liittyen.
Metsähallitus aloittaa ensi keskiviikkona muutosneuvottelut, joiden piirissä on 460 henkilöä.
Pohde ottaa myös käyttöön puheentunnistusohjelmiston, joka muuttaa sanelun suoraan tekstiksi. Tämä vähentää olennaisesti ja pysyvästi sanelun purkuun tarvittavaa henkilötyötä. Uuden ohjelmiston avulla saneltu teksti on välittömästi terveydenhuollon ammattihenkilön tarkistettavissa.
Kokkolan Halpa-Halli Oy:n mukaan elokuussa käynnistyneet muutosneuvottelut käynnistettiin nykyisen myymälöiden johtamisjärjestelmän uudistamisen tarpeen myötä. Hyvässä yhteistyössä käydyt neuvottelut kestivät kuusi viikkoa. Muutosneuvotteluiden seurauksena 38 henkilön nykyinen tehtävänkuva päättyy. Irtisanomisia ei kuitenkaan jouduta tekemään, sillä kaikille nykyisille työntekijöille tarjotaan mahdollisuutta jatkaa työssä uusilla työsuhteen ehdoilla.
SSAB:n tytäryhtiö Ruukki Constructionin Suomen liiketoimintoja koskevat muutosneuvottelut ovat päättyneet.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on aloitettu yt-neuvottelut terveyssosiaalityön muutoksen johdosta.
SSAB käynnistää muutosneuvottelut Raahessa heikkona jatkuneen kysynnän takia.
Tuotanto loppuu Raahen yksikössä syys–lokakuussa ja yksikkö suljetaan marraskuun loppuun mennessä. LapWall siirtää Kastelli-talot-asiakkuutensa tuotannon Raahesta Pyhännän yksikköönsä. Muu tuotanto on siirretty sinne jo aiemmin.
Bittium kertoi eilen aloittavansa muutosneuvottelut kannattavuutensa parantamiseksi ja toimintansa kehittämiseksi.
Kokkolan HalpaHalli Oy aloittaa myymälöidensä johtamisjärjestelmää koskevat muutosneuvottelut ensi viikon torstaina.
Pudasjärven kaupunki aikoo käynnistää yt-neuvottelut taloudellisista ja toiminnallisista syistä.
LapWall antoi eilen muutosneuvottelukutsun Raahen yksikössä.
Rovaniemeläinen hydraulisylinterien valmistaja Norrhydro on aloittanut muutosneuvottelut sopeuttaakseen kapasiteettiaan ja toimintaansa kysyntätilanteeseen sopivaksi.
Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syöte Oy käynnistää ylihuomenna muutosneuvottelut.