Oulun kaupungin tämän vuoden osallistuvan budjetoinnin äänestystulos on ratkennut. 
Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnittelija Anne Kippolaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun kaupungin tämän vuoden osallistuvaan budjetointiin saatiin 504 ideaa, yli tuplasti enemmän aikaisempiin vuosiin verrattuna.
Osallistuvassa budjetoinnissa oululaiset ideoivat ja päättävät, miten summa käytetään. Ideointiaika kestää kaksi viikkoa 28. tammikuuta asti.
Kaupunki toteutti kaikki eniten ääniä saaneet ehdotukset, jotka mahtuivat osallistuvan budjetoinnin 70 000 euron budjettiin.
Digitaalisen viestinnän asiantuntija Tiia-Maria Juusoa Oulun kaupungilta haastattelee Jussi Häkkilä.
Raahen lähidemokratiatoimikunnasta Pekka Karjulaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun viestintäjohtaja Mikko Salmea haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestyksen voittaneiden ehdotusten toteutukset ovat käynnissä.
Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestystulos on selvillä. Oululaiset äänestivät elo-syyskuussa, mihin kaupunki käyttää 50 000 euroa.
Äänestyksessä on mukana 21 asukkaiden ideoista laadittua ehdotusta. Oululaiset päättävät äänestyksessä, mihin ehdotuksiin osallistuvan budjetoinnin 50 000 euroa käytetään. Oulun kaupunki tukee osallistuvalla budjetoinnilla asukkaiden ehdottamien kaupungin kehittämisideoiden toteuttamista. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä asukkaiden ja kaupungin yhteistä vuoropuhelua.
Oulun kaupungin osallistuva budjetointi keräsi yhteensä 125 ideaa huhti-toukokuussa toteutetun ideointivaiheen aikana.
Oulussa käynnistyy maanantaina 26.4. osallistuva budjetointi. Siinä oululaiset pääsevät mukaan ideoimaan, suunnittelemaan ja äänestämällä päättämään, miten 50 000 euroa käytetään oululaisten hyvinvoinnin parantamiseen.
Äänestys vuoden 2020 osallistuvan budjetoinnin suunnitelmista on alkanut. Äänestykseen ovat edenneet tämän vuoden aikana toteuttamiskelpoiset suunnitelmat. Tärkeimmiksi äänestettyjä ehdotuksia rahoitetaan vuoden 2020 aikana yhteensä 35 000 eurolla. Oululaiset saavat äänestää osallistuvan budjetoinnin määrärahan käytöstä sähköisesti 1.-15.10.
Oululaiset ovat valinneet osallistuvan budjetoinnin määrärahalla toteuttavat kohteet.