Pohjois-Pohjanmaan metsäneuvosto myönsi tänään tämänvuotisen Pro metsä -palkinnon erikoistutkija Hannu Hökälle.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen vanhusneuvosto on huolissaan ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon supistuksista, kotihoidon riittävyydestä, hoitajien jaksamisesta ja yleisestä turvattomuudesta.
Korkeakoulujen arviointineuvosto on myöntänyt Excellence-laatuleiman Lapin ammattikorkeakoululle ja Aalto-yliopistolle.
Valtioneuvosto päätti kehysriihessä mm. sairaala- ja päivystysverkon tulevaisuudesta.
Valtioneuvosto on vahvistanut 45 työllisyysaluetta, joiden toiminta alkaa ensi vuoden alusta.
Valtioneuvosto päätti perjantaina, että itärajan yli saapuvat maahantulijat aletaan rekisteröidä järjestelykeskuksissa Oulussa ja Joutsenossa.
Valtioneuvosto päätti sulkea Kuusamon, Sallan ja Vartiuksen rajanylityspaikat perjantaina.
Valtioneuvosto päätti eilen sulkea osan Suomen itärajasta. Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran ja Niiralan rajanylityspaikat suljetaan huomisesta alkaen.
Uusi metsäneuvosto aloitti työnsä päivittämällä Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelman 2021–2025 toimenpiteitä, joilla vastataan toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin ja vahvistetaan kokonaiskestävää metsien käyttöä.
Lapin yliopisto, Uumajan yliopisto, Norjan arktinen yliopisto ja Helsingin yliopisto ovat saaneet Pohjoismaiden ministerineuvostolta 75 000 euroa saamen kielten opintojen kehittämiseen vuosina 2023-2025.
Pohjois-Pohjanmaan metsäneuvosto on myöntänyt tämänvuotisen Pro metsä -palkinnon Junnikkala Oy:lle.
Hallitus on osana lisätalousarviota julkistanut Metsähallitusta koskevan metsäomaisuuden siirron, jossa yli 30 000 hehtaaria arvokasta luontoa siirretään suojelun piiriin.
Valtioneuvosto myönsi eilen Pohjois-Pohjanmaan liitolle 416 000 euroa Pyhäjoen talousalueen energiantuotannon toimintasuunnitelman luomiseen.
Valtioneuvosto päätti eilen lopettaa Fennovoima Oy:n Pyhäjoen Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen käsittelyn.
Suomen, Ruotsin ja Norjan luterilaisten kirkkojen pohjoisimpien hiippakuntien piispat ja Oulun ortodoksisen hiippakunnan piispa tuomitsevat yhteisessä tämänpäiväisessä kannanotossaan Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan.
Hallituksen eilen eduskunnalle antamassa vuoden ensimmäisessä lisätalousarvioesityksessä esitetään mm. rahoitusta lentoliikenteen turvaamisen jatkamiseksi maakuntakentille ensi vuoden kevääseen saakka.