Maahanmuuttovirasto on tehnyt hankintapäätöksiä uusista vastaanottokeskuksista.
Suomen Punaisen Ristin Oulun piiri perustaa Maahanmuuttoviraston toimeksiantona hätämajoitusyksikön Suomussalmelle.
Oulun kaupungin keskustassa Saaristonkadulla sijaitseva asiakaspalvelupiste Oulu10 siirretään sisäilmaongelmien takia ensi maanantaista alkaen väliaikaisesti Kelan toimitaloon Sepänkadulle.
Maahanmuuttovirasto avaa uusia vastaanottokeskuksia, koska Ukrainasta paenneiden majoitustarve on Suomessa kasvanut.
Maahanmuuttovirasto valmistelee uusien vastaanottokeskusten perustamista, koska Ukrainasta paenneiden majoitustarve on Suomessa kasvanut.
Oulun kaupunginkirjastolta kirjastopalvelupäällikkö Heidi Karhua haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun pääkirjastossa tehdään peruskorjaus vuosien 2023-2025 aikana.
Maahanmuuttovirasto irtisanoo loppuvuoden aikana seitsemän keskuksen sopimukset ja supistaa kolmen keskuksen paikkamäärää. Irtisanottavien sopimusten joukossa on kuuluvuusalueelta Kemin vastaanottokeskus joulukuun loppuun mennessä 200 paikalla. Paikkamäärien muutoksissa on mukana Rovaniemen vastaanottokeskus, jossa vähennys on 68 paikkaa syyskuun loppuun mennessä. Uusi paikkamäärä on tällöin 200. Tänä vuonna Suomeen on tullut uusia turvapaikanhakijoita noin puolet vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Koronapandemian aikana Suomen rajoilla on jätetty vain yksittäisiä turvapaikkahakemuksia. Vähäisestä hakijamäärästä huolimatta Maahanmuuttovirasto ei ole tehnyt pandemian aikana uusia lakkauttamispäätöksiä.
FCG Suunnittelu ja Tekniikka on seurannut vuosien 2014 ja 2018 välillä rakennettujen tuulivoimapuistojen linnustovaikutuksia Perämeren rannikkoalueella Kalajoella, Pyhäjoella, Raahessa, Iissä ja Simossa.
Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut vastaanottokeskusten ylläpitäjille uusista sopimusten irtisanomisista. Toimintansa lopettaa kokonaan neljä aikuisten ja perheiden vastaanottoyksikköä, mm. Oulussa Vallinkorvan yksikkö.
Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut vastaanottokeskusten ylläpitäjille uusista sopimusten irtisanomisista. Toimintansa lopettaa kokonaan kahdeksan aikuisten ja perheiden vastaanottoyksikköä, yksi niistä Torniossa. Lisäksi majoituspaikkoja vähennetään yhdeksässä aikuisten ja perheiden vastaanottoyksikössä, mm. Kemissä ja Rovaniemellä.
Kalajoen kaupungin johtamassa kansainvälisessä hankkeessa haetaan käytäntöjä, joilla maahanmuuttoon sekä kansainväliseen ihmisten liikkumiseen valmistaudutaan ja miten haasteista selvitään paikallisella tasolla.