Riistakeskus Oulun riistapäällikkö Harri Hepo-ojaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Suomen riistakeskus Oulu on myöntänyt toimialueensa viidelle hirvitalousalueelle yhteensä 4 075 pyyntilupaa tulevalle hirvenmetsästyskaudelle.
Suomen riistakeskus on myöntänyt 197 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen.
Päätös koskee Revonlahden susireviirillä elävää susiparia.
Lapin aluehallintovirasto on kieltänyt ampuma-aseilla harjoitettavan metsästyksen viideksi vuodeksi Inarin, Sodankylän, Sallan, Posion ja Rovaniemen kuntien virkistys- ja matkailualueilla.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt ampuma-aseilla harjoitettavan metsästyksen Syötteen, Taivalvaaran, Ruka-Valtavaara-Pyhävaaran, Juuman sekä Hossan alueilla viiden vuoden määräajaksi tästä päivästä alkaen.
Suomen riistakeskus on tehnyt neljä myönteistä poikkeuslupapäätöstä, joilla voidaan metsästää 18 sutta kannanhoidollisessa metsästyksessä.
Metsähallitus luopuu hirvenmetsästyksen vieraslupien myynnistä syyskuussa.
Suomen Riistakeskus Oulun riistapäällikkö Harri Hepo-ojaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Suosituilla Ylä-Lapin alueilla luvat loppuivat nopeasti, sillä kysyntä kasvoi, vaikka kiintiöt olivat viime vuoden tasoa. Lupamyynti kasvoi erityisesti Kainuussa, Pohjanmaan maakunnissa sekä Itä-, Länsi- ja Etelä-Suomessa.
Vesilintujen metsästys alkaa tänään puoliltapäivin ja jatkuu joulukuun loppuun saakka. Myös karhujahti alkaa tänään.
Metsähallitus on julkaissut uudet metsästyskartat, joissa näkyvät kesäkuisen myrskyn tuhoalueet.
Sepelkyyhkyn metsästys alkaa tänään. Samalla alkaa merihanhen peltometsästys rannikolla ja kanadanhanhen peltometsästys koko maassa.
Liminganlahden luontokeskuksen kosteikkoluontopolku suljetaan tämän kuun ajaksi.
Suomen Riistakeskus on myöntänyt 8 714 pyyntilupaa hirvenmetsästykseen Lapin alueelle.
Riistakeskus Oulun riistapäällikkö Harri Hepo-ojaa haastattelee Jussi Häkkilä.