Korkeakoulujen arviointineuvosto on myöntänyt Excellence-laatuleiman Lapin ammattikorkeakoululle ja Aalto-yliopistolle.
Hankkeen tavoitteena on kehittää Lapin työelämän monimuotoisuutta ja edistää maahanmuuttaneiden yhdenvertaisuutta ja työllistymistä, jossa suomen kielen kehittymisen tukemisella on keskeinen rooli. Hankkeella vahvistetaan myös maahanmuuttaneiden työelämätaitoja ja tuetaan työelämään siirtymistä.
Ammattikorkeakoulujen rahoitusmittareiden viime vuoden ennakkotietojen mukaan Lapin ammattikorkeakoulu on Suomen kolmanneksi paras, kun katsotaan yhdeksän mittarin yhteistulosta.
Kemin kaupunki on solminut uuden kolmevuotisen kumppanuussopimuksen Lapin yliopiston, Ammattiopisto Lappian ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa
Lapin ammattikorkeakoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu allekirjoittivat eilen kumppanuussopimuksen.
Lapin ammattikorkeakoulun vuoden alumniksi on valittu Arctic Connect -yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja, insinööri Toni Kurvinen.
Lapin ammattikorkeakoulu tarjoaa koronakriisin vuoksi lomautetuille ja työttömäksi joutuneille mahdollisuuden opiskella avoimen ammattikorkeakoulun opintoja ilmaiseksi loppuvuoden ajan.
Lapin ammattikorkeakoululla on sekä Rovaniemellä että Kemissä opetuskäytössä simulaatiosairaalat, joissa on runsaasti sairaalakalustoa ja -laitteita. Koska kampukset ovat toistaiseksi kiinni, eikä niissä voida järjestää opetusta, antaa koulu laitteitaan ja tarvikkeitaan sairaaloiden käyttöön.
Lapin ammattikorkeakoulun henkilöstön ulkomaanmatkat sekä opiskelijoiden ulkomaille suuntautuvat vaihto- ja harjoittelujaksot on peruttu toistaiseksi koronavirusuhan takia.
Lapin ammattikorkeakoulu ja itävaltalainen Wienin tekniikan ammattikorkeakoulu ovat solmineet yhteistyösopimuksen.
Lapin ammattikorkeakoulun uusiintuvan energian laboratorio Rovaniemellä on saanut käyttöönsä aurinkosähköjärjestelmän.
Korkeakoulujen yhteishaku alkaa huomenna.
Lapin ammattikorkeakoulu merkittiin hakutoiveeksi korkeakoulujen syksyn yhteishaussa 1765 kertaa. Opiskelijoita kiinnosti eniten sosionomikoulutus.
Lapin ammattikorkeakoulu on saanut Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta.
Kajaanin ja Lapin ammattikorkeakoulut tiivistävät yhteistyötään mm. rakennustekniikan insinöörikoulutuksessa. Kuvassa johtoryhmiensä jäsenten ympäröimänä KAMK:n rehtori Turo Kilpeläinen (takana neljäs vasemmalta) ja Lapin AMKin rehtori Martti Lampela.