Kulttuuriperintötyöhön Aitto-oja lähti mukaan vuonna 2001, jolloin hän aloitti sihteerin ja tapahtumatuottajan tehtävät Weteraanimoottorikerho Wanha Woima -yhdistyksessä.
Taivalkoskelta kulttuurituottaja Tiina Luokkasta haastattelee Jussi Häkkilä.
Amanuenssi Tuija Alariestoa Rovaniemeltä haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Pohjanmaan suurin avustussumma 37 000 euroa on myönnetty Reisjärven Kirkonkylän Nuorisoseura ry:lle 1907 rakennetun Sampolan vesikatteen ja rakenteiden korjaamiseen ja uusimiseen sekä muihin töihin. Toiseksi suurimman avustuksen sai Oulunsalon Vasemmisto ry, jonka 21 000 euron avustus on myönnetty 1960 rakennetun Oulunsalon kylätalon korjauksiin.
Kotiseutuliitto etsii jälleen vuoden kaupunginosaa.
Suomen maatalousmuseo Sarka on valinnut tämän vuoden kesäkohteekseen Pyhäjoen Annalan kotiseutumuseon.
Apurahojen jakamisessa painotettiin tällä kertaa mm. toimintaa uudenlaisen kotiseututyön toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen, kestävää kehitystä edistävää kotiseututyötä, lasten ja nuorten kotiseututoimintaa, vuorovaikutteisuutta ja viestintäkampanjoita. Kriteerinä oli myös mallin käyttökelpoisuus muualla.
Siikajoki-seuran puheenjohtaja Vesa Ojanperää haastattelee Jussi Häkkilä.
Nivala-Seuran toiminnanjohtaja Hanna Järviluomaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Ouluhallilla järjestettäviin kotiseutupäivien tapahtumiin voivat uusien turvaväliohjeiden vuoksi osallistua vain ennakkoon ilmoittautuneet ja erikseen kutsut vieraat ja henkilöstö.
Oulussa loppuviikosta järjestettävien valtakunnallisten kotiseutupäivien päätapahtumat on siirretty koronatilanteen vuoksi Oulun teatterilta väljempiin tiloihin Ouluhalliin, jotta tilaisuuksissa voidaan pitää riittävät turvavälit.
Vihannin kotiseutyhdistyksen puheenjohtaja Helena Talusta haastattelee Jussi Häkkilä.
Pyhäjoen kulttuurisihteerin sijaista Helena Sydänmetsää haastattelee Jussi Häkkilä.
Esko Ehrolaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun kulttuuri- ja tapahtumayksikön tapahtumakoordinaattori Vesa Pynttäriä haastattelee Jussi Häkkilä.
Suomen Kotiseutuliitosta koordinaattori Jonina Vaahtolammia haastattelee Jussi Häkkilä.