Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen koostaman Alueelliset kehitysnäkymät -raportin mukaan viime vuoden kevään alkushokin jälkeen toipuminen Pohjois-Pohjanmaalla on edennyt kohtalaisen hyvin, eikä isoa konkurssi- tai työttömyysaaltoa ole toteutunut.
Rinnekodin lapsi- ja perhepalvelut laajenevat Ouluun.
ProAgria Oulusta Oulun maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtaja Maija-Liisa Tausta-Ojalaa haastattelee Jussi Häkkilä.
ELY-keskus rahoitti viime vuonna yritysten hankkeita ja toimintaympäristön kehittämistä 41,9 miljoonalla eurolla Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueella. Pohjois-Pohjanmaalla myönnetyn rahoituksen määrä, 16,1 miljoonaa euroa, vastasi ohjelmakauden keskimääräistä vuositasoa. Toimialoittain tarkasteltuna eniten rahoitusta myönnettiin ICT-alalle, jossa liike-elämän palvelujen ja sekä elektroniikan ja sähköteollisuuden yhteenlaskettu rahoitusosuus oli 5,5 milj. euroa.
Suomen Akatemia on myöntänyt Oulun yliopistolle yhteensä 1,1 miljoonaa euroa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kumppanuushankkeisiin.
Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmälle sekä Oulun ammattikorkeakoululle yhteensä 240 000 euroa Pohjois-Suomen metalli- ja konepajayritysten sekä alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteisön verkostoimiseksi eurooppalaiseen yhteistyöhön.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammattikorkeakouluille viisi miljoonaa euroa harkinnanvaraisena valtionrahoituksena tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.
Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt professori Simo Saarakkalan johtamalle hankkeelle 172 000 euron rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta uuden diagnostisen koronavirustestin kehittämiseen. Uusi testi perustuu infrapunaspektroskopiaan ja sen kehittelyssä hyödynnetään tekoälyä. Valmistuttuaan testi voi lisätä koronavirusinfektioon liittyvää testauskapasiteettia merkittävästi nykyisestä.
Oulun Tahkokankaan palvelukeskuksen toiminta siirtyy uusiin tiloihin Peltolaan tämän kuun lopulla.
Pohjois-Pohjanmaan elinkeinojen ja työmarkkinoiden yleisnäkymät jatkuvat vielä positiivisina, vaikka talouden kasvu hidastuu ja työttömyys ei enää merkittävästi alene.
Perjantaina vietettiin Oulun Peltolaan rakennettavan kehitysvammahuollon uuden osaamiskeskuksen harjannostajaisia.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kokoaman Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen mukaan Pohjois-Pohjanmaan talouden ja työllisyyden odotetaan edelleen kasvavan seuraavan vuoden aikana, vaikka kiihkein nousukausi on vähitellen hellittämässä koko maassa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi tämän vuoden tammi-maaliskuussa Pohjois-Pohjanmaalle kansallista rahoitusta ja yritysrahoitusta EU:n aluekehitysrahastosta yhteensä 1 516 675 euroa.
Oulun seudun ympäristötoimi on myöntänyt vuoden 2018 Oulun kaupungin kestävän kehityksen tunnustuspalkinnon Pohjois-Pohjanmaan Martoille.
Minna Aurasta ja Marika Rajaniemeä haastattelee Jussi Häkkilä.
Suomesta lähtee 71:n urheilijan joukkue kehitysvammaisten urheilun suurimpaan tapahtumaan, Special Olympics -kesämaailmankisoihin Arabiemiraattien Abu Dhabiin ensi maaliskuun puolivälissä.