Ilmatieteen laitoksen mukaan lännestä lähestyvän säärintaman etupuolelle länteen ja pohjoiseen voi kehittyä voimakkaita ukkoskuuroja ja runsaita sateita.
Ilmatieteen laitoksen mukaan viime kuun lämpötila oli maan länsiosassa lähellä pitkän ajan keskiarvoa, itä- ja pohjoisosassa oli pitkän ajan keskiarvoa lämpimämpää.
Ilmatieteen laitoksen mukaan sadealue saapuu tänään Suomeen, ja se tuo etenkin tämän illan ja huomisen aikana runsaasti lunta eri puolille maata.
Jääasiantuntija Jouni Vainiota Ilmatieteen laitokselta haastattelee Jussi Häkkilä.
Ilmatieteen laitoksen jääasiantuntija Jouni Vainiota haastattelee Jussi Häkkilä.
Ilmanlaatu on Oulussa Ilmatieteen laitoksen mukaan pääsääntöisesti hyvä, mutta siinä on alueellisia eroja.
Tänään ukkosia esiintyy Pohjanmaalta Koillismaalle yltävällä alueella.
Ilmatieteen laitoksen mukaan Perämeren ja Merenkurkun yllä oleva syvä matalapaineen keskus liikkuu tänään maan pohjoisosan yli koilliseen.
Mittauksen toteuttaa Ilmatieteen laitos. Mittauspaikkana on Kemin Sauvosaari. Mitattavat ilman epäpuhtaudet ovat hajurikkiyhdisteet, typen oksidit, hengitettävät hiukkaset ja pienhiukkaset. Myös sääparametrit kuten tuulen suunta ja nopeus, ulkoilman lämpötila, suhteellinen kosteus ja ilmanpaine. Mittauksella toteutetaan kunnalle Valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta määrätty velvollisuus huolehtia paikallisten olojen edellyttämästä ilmanlaadun seurannasta sekä paikallisten toiminnanharjoittajien ympäristöluvissa määrätystä velvollisuudesta osallistua Kemin ilmanlaadun yhteistarkkailuun.
Jääasiantuntija Jouni Vainiota Ilmatieteen laitokselta haastattelee Jussi Häkkilä.
Tämän vuoden kestävillä mittauksilla selvitetään, millaista hengitysilma on Tornion keskustassa ja Näätsaaressa. Ilmatieteen laitos aloitti ilmanlaatumittaukset vuodenvaihteessa.
Ilmatieteenlaitos tekee ilmanlaadun mittausta ensi vuoden ajan Tornion kaupungin keskustassa ja Näätsaaressa olevista mittauspisteistä. Ilmanlaatua tarkkaillaan hiukkasten sekä typen oksidien osalta. Lisäksi hiukkasista tutkitaan arseeni-, metalli ja PAH-pitoisuuksia. PAH-yhdisteet ovat polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä, joita syntyy epätäydellisessä palamisessa. Mittausten tuloksia voi seurata Tornion kaupungin nettisivuilta sen jälkeen, kun mittaukset on aloitettu.
Jääasiantuntija Jouni Vainiota Ilmatieteen laitokselta haastattelee Jussi Häkkilä.
Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan syvä matalapaine liikkuu tämän illan ja ensi yön aikana Etelä-Lapin yli itään.
Ilmatieteen laitos varoittaa kuivuuden aiheuttamasta korkeasta metsäpaloriskistä.
Kesäkuu oli lähes koko maassa keskimääräistä lämpimämpi.