Lapin aluehallintovirasto on antanut Rovaniemen kaupungille huomautuksen perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn ongelmista.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että saamansa selvitysten perusteella hoitoon pääsy Oulun lasten ja nuorisopsykiatristen palveluissa toteutuu terveydenhuoltolain velvoitteiden mukaisesti.