Energiayhtiö OX2 ja Raahen satama ovat sopineet yhteistyöstä merituulivoimapuisto Hallan rakentamiseen ja operointiin liittyen.
IKEAn sijoitusyhtiö Ingka Investments on solminut sopimuksen kolmen Pohjanlahden merituulivoimahankkeen yhteistyökumppanuudesta energiayhtiö OX2:n kanssa.
Vähintään sata lajia havaittiin seitsemässä rannikkoalueen tornissa Helsingin ja Pyhäjoen välillä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa OX2:n Perämerelle suunnitteleman merituulivoimapuisto Hallan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Tavoitteena on edistää Natura-alueen luonto- ja maisema-arvojen säilymistä ja yhteen sovittaa erilaisia käyttömuotoja.