Fennovoiman hallintorakennuksen rakentaminen Hanhikiven niemellä alkaa kesällä 2020.
Petri Alminojan jututettavana alueviestintäpäällikkö Heli Haikola.
Petri Alminojan jututettavana rakentamisjohtaja Jouni Sipiläinen.
Fennovoiman toimitusjohtaja Toni Hemminki jättää tehtävänsä tämän kuun lopussa
Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen automaationpäätoimittajaksi on vahvistunut ranskalais-saksalainen Framatome-Siemens-konsortio. Ydinvoimalaitoksen automaatiojärjestelmien avulla ohjataan, suojataan ja valvotaan laitosta sen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.
Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­keen pro­jek­ti­joh­ta­ja Min­na Fors­st­röm jät­tää teh­tä­vän­sä. Fors­st­röm on vah­vis­tanut asi­an Raa­hen Seu­dul­le.
Fennovoima ja Suomen Hiihtoliitto ovat solmineet yhteistyösopimuksen
Säteilyturvakeskuksen Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalaitoshankkeen valvonnan tuore raportti kertoo, että yhtiö on lähettänyt keskukselle lupa-aineistoja tarkastettavaksi alkuvuoden aikana, mutta olennaisilta osiltaan toimitettu aineisto on vielä puutteellinen.
Oulun valtuusto ei Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan ylittänyt toimivaltaansa päättäessään osallistumisesta Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalahankkeeseen. Korkein hallinto-oikeus on myös hylännyt valituksen, joka koski Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalatyömaan maisematöiden aloittamista.
Pyhäjoen kunnan, Fennovoiman ja YIT:n vuosi sitten solmiman aiesopimuksen tavoitteet Pyhäjoki-talon kehittämiseksi eivät ole täyttyneet.
Helsingin kaupunginhallitus päätti eilen Helsingin ja Vantaan yhteisselvityksestä Fennovoiman ydinvoimahankkeesta irtautumisesta.
Säteilyturvakeskus esittää Pyhäjoen Hanhikiveen ydinvoimalaitosta suunnittelevalle Fennovoimalle joukon turvallisuuskulttuuria koskevia vaatimuksia.
Pyhäjoen kunta, YIT ja Fennovoima allekirjoittivat tänään aiesopimuksen Pyhäjoki-talon rakentamisesta. Kuvassa YIT:n hankekehitysjohtaja Tauno Kestilä, Pyhäjoen kunnanjohtaja Matti Soronen, Fennovoima Oy:n Senior Adviser Juha Nurmi, Pyhäjoen kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Pahkala ja sivistystoimenjohtaja Antero Tervonen.
Pyhäjoen Hanhikivenniemen työmaa-alueella tapahtuva ilmailu on kielletty tänään voimaan tulleella valtioneuvoston asetuksella
Selkeitä vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin - Asiaa Fennovoimasta Radio Pookissa joka arkipäivä!