SRV:n ja RAOS Voima Oy:n helmikuussa allekirjoittama ehdollinen sopimuskokonaisuus, jolla SRV olisi irtaantunut Fennovoiman omistuksesta, ei toteudu.
Valtioneuvosto päätti eilen lopettaa Fennovoima Oy:n Pyhäjoen Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen käsittelyn.
Turku aikoo irtautua Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalahankkeesta.
Fennovoiman mukaan Venäjän invaasio Ukrainaan sekä siitä johtuvat EU:n ja länsimaiden vastatoimet muodostavat suuren riskin Pyhäjoen ydinvoimalahankkeelle.
SRV allekirjoitti perjantaina RAOS Voima Oy:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan se myy 1,8:n prosentin omistusosuutensa Fennovoimasta RAOS Voima Oy:lle.
Säteilyturvakeskuksesta projektipäällikkö Janne Nevalaista haastattelee Jussi Häkkilä.
Fennovoiman rakentamisjohtaja Jouni Sipiläistä haastattelee Jussi Häkkilä. Taustalla koulutuskeskus.
Pyhäjoen Teollisuusyhtiö ja Fennovoima allekirjoittivat tänään 25-vuotisen vuokrasopimuksen Pyhäjokitaloon tulevasta vierailukeskuksesta.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on myöntänyt Fennovoima Oy:n Pyhäjoen Hanhikivi 1 -ydinvoimalalle luvan vaarallisten kemikaalien varastointiin ja käsittelyyn.
Fennovoiman hallintorakennuksen rakentaminen Hanhikiven niemellä alkaa kesällä 2020.
Petri Alminojan jututettavana alueviestintäpäällikkö Heli Haikola.
Petri Alminojan jututettavana rakentamisjohtaja Jouni Sipiläinen.
Fennovoiman toimitusjohtaja Toni Hemminki jättää tehtävänsä tämän kuun lopussa
Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen automaationpäätoimittajaksi on vahvistunut ranskalais-saksalainen Framatome-Siemens-konsortio. Ydinvoimalaitoksen automaatiojärjestelmien avulla ohjataan, suojataan ja valvotaan laitosta sen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.
Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­keen pro­jek­ti­joh­ta­ja Min­na Fors­st­röm jät­tää teh­tä­vän­sä. Fors­st­röm on vah­vis­tanut asi­an Raa­hen Seu­dul­le.
Fennovoima ja Suomen Hiihtoliitto ovat solmineet yhteistyösopimuksen