Pyhännän kunnan ja Latvaenergia Oy:n kiertotalouspuisto on edennyt rakennusvaiheeseen.
Oulun Energian muutosneuvottelut ovat päättyneet ja yhtiö irtisanoo enintään 25 työntekijää.
Oulun yliopistossa kehitetyssä uudentyyppisessä murskausmenetelmässä malmeille ja materiaaleille annetaan aiempaa hitaamman puristuksen aikana aikaa reagoida ja murtua mineraalien luonnollisia rajoja pitkin.
Oulun Energia aloittaa muutosneuvottelut kilpailukykynsä ja kannattavuutensa turvaamiseksi sekä asiakashintojen kilpailukyvyn säilyttämisen takia.
VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy rakentaa parhaillaan Oulaisiin Karahkan tuulipuistoa, joka tulee sisältämään 25 tuulivoimalaa kokonaisteholtaan 147,5 megawattia.
Oulun Energia rakentaa ensimmäisen oman aurinkovoimapuistonsa Raaheen.
Pyhäjoella on valmistunut esiselvitys Hanhikiven alueen valmiuksista energiantuotannon suurhankkeelle.
Syklon toimitusjohtaja Teemu Koskelaa haastattelee Jussi Häkkilä.
P2X Solutions Oy:n toimitusjohtaja Herkko Plitiä haastattelee Jussi Häkkilä.
Pyhäjärven Callion kehitysjohtaja Sakari Nokelaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun Energia ostaa Karjasillalla olevan Kaleva Oy:n kiinteistön ja siirtyy uusiin toimitiloihin kahden tilapäistiloissa vietetyn vuoden jälkeen.
Oulun Energia on mukana 30:n prosentin osuudella Lapuan Heininevalle rakennettavassa aurinkovoimapuistossa.
Pihtipudas, Pyhäjärvi ja Kiuruvesi tavoittelevat vuoteen 2030 mennessä noin kolmen miljardin euron uusiutuvan energian investointeja alueelleen.
Keskeytyksen aiheutti laitevaurio sähköasemalla.
Iijoen Kierikin vesivoimalaitoksen alueelle sijoittuva hanke on PVO-Vesivoiman ensimmäinen, jolla pilotoidaan voimalaitoksen elinkaarta pidentävää energian varastointiteknologiaa. Energiamarkkinoiden muuttuessa tarvitaan sähköverkkoa vakauttavaa nopeaa säätövoimaa. PVO-Vesivoiman tavoitteena on rakentaa ultrakondensaattorilaitos sen jokaiselle vesivoimalaitokselle.
Oulun Energian jätekeskuksella oli tänä aamuna palonalku kierrätyspolttoaineen varastointikasassa.