Iijoen Kierikin vesivoimalaitoksen alueelle sijoittuva hanke on PVO-Vesivoiman ensimmäinen, jolla pilotoidaan voimalaitoksen elinkaarta pidentävää energian varastointiteknologiaa. Energiamarkkinoiden muuttuessa tarvitaan sähköverkkoa vakauttavaa nopeaa säätövoimaa. PVO-Vesivoiman tavoitteena on rakentaa ultrakondensaattorilaitos sen jokaiselle vesivoimalaitokselle.
Oulun Energian jätekeskuksella oli tänä aamuna palonalku kierrätyspolttoaineen varastointikasassa.
Ari Kettukankaan jututettavana HR-Ikkunoiden myyntipäällikkö Sami Mölsä.
Oulun Energia kuvaa koko kaukolämpöverkkoalueensa helikopterista tällä ja ensi viikolla.
Taaleri Energian omistama Kivinevan Tuulipuisto suunnittelee tuuli- ja aurinkovoimahanketta Siikalatvan Kivinevan alueelle.
Oulun kaupunki on solminut Oulun Energian kanssa sopimuksen hiilineutraalin kaukolämmön toimittamisesta.
Alueella tehdään kaukolämmön verkostotöitä.
Järjestely tehdään osana Oulun Energia Sähköverkko Oy:n strategiatyötä ja tavoitteena on selkeyttää yhtiön hallinnoimia jakelualueita suhteessa maantieteelliseen sijaintiin ja kuntarajoihin.
Kaikilla Oulun Energia Sähköverkko Oy:n asiakkailla on uudet älymittarit käytössään viimeistään vuoden 2028 loppuun mennessä.
Kunnat ovat olleet muutaman vuoden rauhassa taloushuolilta.
Caverionin, Microsoftin ja Oulun kaupungin ensi syksynä järjestämässä Suomen energiaviisain koulu -kilpailussa haastetaan peruskoululaiset miettimään pelin keinoin energiaviisaamman lähiympäristön rakentamista.
Investointien kokonaissumma on yli miljoona euroa.
Oulu on selvittänyt kaupunkilaisten kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, eli hiilijalanjäljen nyt toista kertaa.
Oulun Energian liikevaihto nousi viime vuonna 268,2:een miljoonaan edellisvuoden 230:sta miljoonasta eurosta.
Fingrid on aloittanut uuden, Vaalan Nuojuankankaalta Hyrynsalmen ja Ristijärven rajalle Seitenoikealle ulottuvan voimajohtohankkeen esisuunnittelun.
Eniten tuulivoimaloita valmistui Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntiin, joihin tuulivoimarakentaminen toi yhteensä yli 1,8 miljardin euron investoinnit. Suomen suurin tuulivoimamaakunta on edelleen Pohjois-Pohjanmaa, jossa on yhteensä 41 prosenttia kaikesta maamme tuulivoimakapasiteetista.