Kannuksen kaupunki ja Copenhagen Infrastructure Partners ovat allekirjoittaneet biokaasulaitoksen aluevaraussopimuksen.
Ympäristöministeriö avustaa kahdeksaa uutta ravinnekierrätyksen ja uusiutuvan energian hanketta yhteensä 9,6:lla miljoonalla eurolla.
Valion ja St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy kartoittaa uusien biokaasulaitosten rakentamismahdollisuuksia Kokkola-Pietarsaaren, Nivala-Haapaveden ja Etelä-Pohjanmaan alueille.
Wega suunnittelee suuren mittaluokan biokaasulaitosinvestointia Nivalaan.
Arvo Sijoitusosuuskunta osallistuu Ojasaaren Biokaasu Oy:n biokaasulaitoshankkeen rakennusaikaiseen rahoitukseen rahoittamalla yhtiölle myönnetyn ELY-avustuksen 90-prosenttisesti.
Muhokselle Viskaalin tilan yhteyteen rakentuvan biokaasulaitoksen rakentaminen on edennyt aikataulussaan.
Pyhäjärven Biokaasu Oy rakentaa Pyhäjärvelle biokaasulaitoksen nelostien risteysalueen kaasuntankkausaseman läheisyyteen Lammasmäen teollisuusalueelle.
Vesikolmio Oy ja Vestia Oy suunnittelevat yhteistä biokaasulaitosta Kalajoelle Vesikolmion keskuspuhdistamon yhteyteen.
Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi tänään yhteensä 33,2 miljoonaa euroa investointitukea seitsemälle uusiutuvan energian suurelle demonstraatiohankkeelle.
Neljä biokaasukäyttöistä bussia aloittaa liikennöinnin Oulussa ensi kuussa linjalla 10 välillä Koskela-Heikinharju.
Vuoden 2019 aikana Oulussa hyödynnettiin yhteensä 2,8 miljoonaa kuutiota biokaasua, jolla korvattiin 1,6 litraa kevyt polttoöljyjä. Biokaasua kerättiin Ruskon jätekeskuksen suljetulta ja nykyisin käytössä olevalta jätteiden loppusijoitusalueilta yhtensä 1,5 miljoonaa kuutiota. FOD-menetelmällä laskien loppusijoitusalueilla syntyneen biokaasun talteenotolla vältyttiin kaasun ilmaan purkautumiselta ja noin 10 200 tonnin hiilidioksidipäästöiltä. Lisäksi biokaasua tuotettiin kotitalouksilta ja kaupalta kerätyistä biojätteistä Ruskon jätekeskuksessa sijaitsevalla Gasumin biokaasulaitoksella.
Oululaisen Haurun Jäteauto Oy:n uusin jäteauto on tiettävästi ensimmäinen täysin kaasulla toimiva raskaan liikenteen ajoneuvo Oulun seudulla.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Gasum Biotehdas Oy:n Oulun biokaasulaitoksen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.