Puhelimessa tehty hoidon tarpeen arviointi vähensi ensihoidon kiireettömiä tehtäviä peräti kolmanneksella, ja myös potilaat olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun.
Oulun yliopiston tutkimus on vasta julkaistun arviointiraportin mukaan hyvin profiloitunutta ja kansainvälisesti korkeatasoista.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Oulujärven saarten hakkuiden Natura-arvioinnista.
Soiten kotihoidon toiminnanohjauksen arviointitiimin esimies Marjo Kero-Järvelää haastattelee Jussi Häkkilä.
Tässä vaiheessa jatkovalmistelusta on karsittu muutamia toimenpiteitä, joiden yhteisvaikutus on alle miljoona euroa.
Kainuun ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän Mondo Mineralsin Sotkamon Uutelan kaivoksen laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Kuusi Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijaa teki elokuussa arviointikäyntejä Oulun keskustan ravintolaterasseille.
Fortum Environmental Construction Oy suunnittelee teollisuusjätekeskuksen perustamista Tyrnävän kunnan Haurukylän alueelle nelostien itäpuolelle.
Oulun ammattikorkeakoulu on saanut Kansallisen koulutuksen arviointikeskukselta laatuleiman, joka joka on voimassa kuusi vuotta.
Lapin aluehallintoviraston talvella tekemillä ohjaus- ja arviointikäynneillä Lapin terveyden- ja sosiaalihuollon päivystyksiin selvitettiin päivystysten toteutumista.
Valvira ja Lapin aluehallintovirasto tekivät lokakuussa ohjaus- ja arviointikäynnin Lapin keskussairaalan yhteispäivystykseen. Ohjaus- ja arviointikäynnillä arvioitiin yksikön toiminnan organisoimista, asiakas- ja potilasturvallisuutta ja toimintakäytäntöjä. Arvioinnin mukaan Lapin keskussairaalan yhteispäivystyksen vahvuutena ovat hyvin toimivat ohjaus- ja logistiikkamenetelmät.