Lisäkaistoja ja uusia liikennevaloja Ylivieskaan

18.10.2016 08:32 - Mika Kuki

Suunnitelmat koskettavat Savontietä (valtatie 27) Valtakadun ja Palkkitien välillä. Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 3,8 miljoonaa euroa. 

Valtatielle 27 tulee uusia liikennejärjestelyjä Ylivieskassa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen Savontiellä Valtakadun ja Palkkitien välillä. Suunnitelmaan sisältyy lisäkaistojen rakentaminen valtatielle Tulolantien, Hakatien ja Ollilanojankadun liittymiin. Ollilanojankadun liittymään suunnitellaan uusi katuliittymä valtatielle. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy saarekkeellisten kanavointien rakentaminen Tehdastien ja Palkkitien liittymiin, näihin liittymiin suunnitellaan myös uudet liikennevalot. Palkkitien liittymään rakennetaan uusi katuliittymä neljänneksi haaraksi. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy nykyisen radan ylittävän ylikulkusillan leventäminen.

Hankkeiden ensisijaisena tavoitteena on liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen. Rakennustoimenpiteet kohdistuvat valtatielle 27 yhteensä noin kolmen kilometrin tiejaksolle. Suunnittelutyö on käynnistetty syksyllä ja loppuvudesta luvassa on yleisötilaisuus, jossa esitellään suunntelmia. Suunnitelma valmistuu helmikuun loppuun.

Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 3,8 miljoonaa euroa. Hanke rahoitetaan hallituksen myöntämällä perusväylänpidon lisärahoituskohde -rahoituksella ja alustava rakentamisajankohta on vuosina 2018-2019.

Kilpailut

Uusimmat