Kuva: Jussi Häkkilä

ELY-keskus antoi lausuntonsa Pyhänselkä-Keminmaan voimajohtohankkeen YVA-ohjelmasta

11.01.2018 08:47 - Ari Kettukangas

Suunniteltu 400 + 110 kilovoltin voimajohtoreitti sijoittuu Muhoksen kunnan, Oulun kaupungin, Iin, Simon ja Keminmaan kuntien alueille.

ELY-keskus antoi lausuntonsa Pyhänselkä-Keminmaan voimajohtohankkeen YVA-ohjelmasta. ELY-keskus pitää laadittua ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa pääosin riittävänä, mutta tuo lausunnossaan esille huomautuksia mm. luontovaikutuksiin, liikenteeseen sekä asutukseen liittyen. Arviointiohjelmaan saapui yhteensä 45 lausuntoa ja mielipidettä, joissa oli yhteensä 103 allekirjoittajaa. Saapuneissa maanomistajien ja asukkaiden mielipiteissä tulivat esille erityisesti maisemavaikutukset, sähkö- ja magneettikentät sekä korvauskysymykset. ELY-keskus mm. toteaa lausunnossaan, että maisemavaikutuksista tulee tehdä riittävästi kuvasovitteita etenkin asutuksen läheisyydessä. Arviointiohjelmasta pyydettiin myös Säteilyturvakeskuksen lausunto, jonka mukaan voimajohdon rakentamiseen ei säteilyturvasyistä ole estettä arviointiohjelmassa esitetyn suunnitelman mukaisesti. Suunniteltu 400 + 110 kilovoltin voimajohtoreitti sijoittuu Muhoksen kunnan, Oulun kaupungin, Iin, Simon ja Keminmaan kuntien alueille. Johtoreitin kokonaispituus on noin 153 km, mistä uutta johtokäytävää on noin 86 kilometriä.

Lue myös: Virpiniemen merivartioasema antaa jäätiedotteen Oulun ja perämeren alueelle

Arvostele artikkeli

Uusimmat