Kuva: Geologian tutkimuskeskus

Geologian tutkimuskeskus tekee maastotöitä Pohjois-Savossa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

27.05.2024 17:24 - Marja Ollakka

Geologian tutkimuskeskus tekee maastotöitä Pohjois-Savossa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kesällä 2024.

Geologian tutkimuskeskus toteuttaa vuosina 2024–2026 geologisen tutkimusprojektin laajalla alueella, joka ulottuu Kuopion eteläpuolelta Pyhäjärvelle ja sieltä Kajaanin pohjoispuolelle. Tutkimuksilla parannetaan käsitystä Suomen kallioperästä ja mineraalipotentiaalista sekä täydennetään valtion geotietokantaa ja tuotetaan uusia tietomalleja tutkimusalueen geologisesta kehityksestä. Kesällä 2024 geologit kartoittavat kalliokohteita Iisalmen, Kajaanin, Keiteleen, Kärsämäen, Lapinlahden, Paltamon, Pielaveden, Pyhäjärven, Pyhännän, Rautalammin, Sonkajärven, Tervon, Vaalan ja Vieremän kuntien alueilla.

Nyt alkava monivuotinen projekti tutkii kallioperän erityispiirteitä laajalla alueella, joka sijaitsee geologisesti kiinnostavan Raahe-Laatokka-vyöhykkeen keskiosissa.

Tutkimusten avulla selvitetään kivien koostumuksia ja rakenteita sekä kallioperän geofysikaalisia ominaisuuksia kuten magneettisuutta, tiheyttä ja sähkönjohtavuutta. Tutkimustulokset auttavat arvioimaan alueen mineraalipotentiaalia EU:lle strategisesti merkittävien ns. vihreän teknologian metallien osalta.

Vuoden 2024 maastotutkimukset kestävät toukokuun lopusta lokakuun alkuun, ja niiden avulla täydennetään aikaisempina vuosina tehtyjä kallioperäkartoituksia ja geofysikaalisia mittauksia. Maastotyöt suoritetaan kevein menetelmin, maaperää rikkomatta sekä luontoa ja kotirauhaa häiritsemättä.

Mahdollisesta koneellisesta näytteenotosta ja maastoliikenteestä tiedotetaan maanomistajia hyvissä ajoin ennakkoon. Ne perustuvat aina maanomistajien suostumukseen sekä viranomaisten ohjeistukseen. Maastotutkimukset pyritään sijoittamaan etäälle asutuksista ja eläinsuojista sekä pois viljelyksiltä. Maastossa liikkuvia tutkimushenkilöitä voi huoletta puhuttaa.

Kilpailut

Uusimmat