Kuva: Pohde Pohjois-Pohjanmaam sairaanhoitopiiri

Pohteen yhteistoimintaneuvottelut alkavat ensi viikolla

20.02.2024 17:09 - Marja Ollakka

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan liittyvien toimenpidesuunnitelmien valmistelu on edennyt ja kooste suunnitelmista on julkaistu. Suunnitelmat sisältävät palveluverkkoa koskevia toimenpiteitä, joilla on vaikutuksia henkilöstöön, asukkaisiin ja asiakkaisiin. Suunnitelmat käsitellään yhteistoimintamenettelyssä, joka alkaa 26.2.2024 ja kestää vähintään lain edellyttämät kuusi viikkoa. Yhteistoimintamenettely koskee arviolta enintään 3500 henkilöä. Infotilaisuuksia järjestetään myös alueen asukkaille.

Suunnitelmien toimenpiteillä on henkilöstövaikutuksia, sillä työnkuvat ja työntekopaikat voivat muuttua. Menettelyn aikana neuvotellaan suunnitelmien perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista henkilöstön edustajien kanssa. Tilanteessa, jossa yksikön toiminta on muuttumassa, henkilöstölle tarjotaan yhteistoimintaneuvotteluissa työsopimuksen tai virkamääräyksen mukaista vastaavaa työtä. Jos tällaista työtä ei ole, työntekijälle tai viranhaltijalle voidaan tarjota muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä. Jos tällaista työtä ei ole tarjota tai henkilö ei ota vastaan tarjottua työtä, syntyy työnantajalle irtisanomisperuste.

Kilpailut

Uusimmat