Kuva: Jussi Häkkilä

Suomen metsäkeskus irtisanoo 50 ja keskittää toimintaansa maakuntakeskuksiin

04.12.2023 11:34 - Paavo Törmi

Suomen metsäkeskus on saanut päätökseen syyskuun lopussa käynnistetyt muutosneuvottelut, joiden tavoitteena oli saada talous tasapainoon ja uudistaa toimintoja vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin. Taloutta sopeutetaan vastaamaan tulevaa valtionavun leikkausta ja toiminnan alijäämää. Sopeutustarve vuosien 2024 ja 2025 aikana on yhteensä noin 5 miljoonaa euroa.

Muutosneuvotteluiden seurauksena Metsäkeskus irtisanoo 50 henkilöä ja määräaikaistaa 30 tehtävää. Lisäksi tehdään lukuisia työsuhteiden ehtojen muita muutoksia, jotka liittyvät mm. toimipaikkamuutoksiin. Vuoden loppuun mennessä päättyy eläköitymisten ja määräaikaisuuksien päättymisen kautta lisäksi 30 työsuhdetta. Metsäkeskuksessa työskentelee tällä hetkellä 532 henkilöä, joista määräaikaisina 66. Lisäksi muutosneuvotteluiden tuloksena koko henkilöstö lomautetaan vuoden 2024 aikana 1–5 viikon ajaksi. Tulevaisuudessa Metsäkeskus luopuu yksilöllisestä metsänomistajaneuvonnasta ja muuttaa yritysneuvonnan toimintamallia. Neuvontaa tarjotaan jatkossakin sekä metsänomistaja- että yritysasiakkaille muun muassa asiakastuen kautta ja hyödyntäen monikanavaista sähköistä ja automatisoitua viestintää.Samalla Metsäkeskus siirtää ympäristötuen valmistelun metsäalan yrityksille vuoden 2024 aikana. Tällä on tarkoitus selkeyttää Metsäkeskuksen roolia tuen myöntäjänä. Säästöjä haetaan myös rakenteellisilla keinoilla kuten toimistojen määrää vaiheittain vähentämällä. Metsäkeskuksella on tällä hetkellä 60 toimistoa eri puolilla Suomea. Jatkossa toimistot keskitetään pääosin maakuntakeskuksiin. Metsäkeskuksella ei ole käyntiasiointia vaativia asiakaspalveluita.

Kilpailut

Uusimmat