Kuva: Shutterstock

Oulun kaupungille myönteinen päätös Viinivaaran varavesihankkeesta

21.11.2023 12:26 - Marja Ollakka

Oulun kaupunki on saanut päätöksen koskien Oulun Veden Viinivaaran varavesihanketta. Lupakäsittely on päättynyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa, ja päätös asiasta annettiin 21.11.2023. Oulun kaupungille on myönnetty lupa vedenottoon Viinivaaran alueelta.

Oulun kaupunki haki Oulun Vedelle vesilain mukaista lupaa ottaa pohjavettä Viinivaaran ja Kälväsvaaran pohjavesialueilta yhteensä 11 000 m3/vrk. Vedenotto tapahtuu yhteensä yhdestätoista vedenottamosta. Lupapäätöksessä myönnettiin lupa vedenottoon kaikille haetulle 11 vedenottamolle siten, että vedenottomäärä on yhteensä 9 000 m3/vrk. Viinivaaran ja Kälväsvaaran pohjavesialueilta hyödynnettävällä vedellä varmistetaan pintavettä käyttävän Oulun kantakaupungin vedenhankintaa.

Seuraavaksi Oulun Vedessä tutustutaan huolellisesti lupapäätökseen. Päätös on laaja kokonaisuus, ja se on yhteensä 772 sivun mittainen. Oulun Vesi arvioi päätöksen sisältöä yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Lupapäätöstä ja mahdollisia toimenpiteitä tullaan käsittelemään teknisten liikelaitosten johtokunnassa ja Oulun kaupunginhallituksen kokouksissa joulukuussa.

Kilpailut

Uusimmat