Kuva: Pixabay

Pohteen toiminta-avustustuksia 63 avustuskohteelle

26.01.2023 17:46 - Marja Ollakka

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohde on jakanut ensimmäiset järjestöavustukset vuodelle 2023.

Yhdyspintalautakunta päätti kokouksessaan tänään jakaa toiminta-avustuksia 63 avustuskohteelle yhteensä 255 547,70 euroa. Toiminta-avustuksiin oli jaettavana 256 000 euroa.

Toiminta-avustushakemuksia saatiin määräajassa 99 kappaletta. Toiminta-avustuksia haettiin yhteensä 795 832,60 euroa. Pohteen avustusperiaatteet täyttäviä hakemuksia oli 69. Avustusperiaatteiden mukaisesti hyväksyttäviä kuluja oli yhteensä 352 322,60 euroa. Kuudessa hakemuksessa hakijan avustusperiaatteet täyttävästä toiminnasta saamat tulot kattoivat siitä aiheutuvat kulut.

Avustuksia jaettiin yleishyödyllisille yhdistyksille muun muassa neuvontaan ja ohjaukseen, digitaitojen edistämiseen, vapaaehtoistoimintaan, tukihenkilötoimintaan, vertaistoimintaan, kerhotoimintaan, ryhmätoimintaan, harrastetoimintaan, virkistystoimintaan, ruoanjakotoimintaan, koulutuksiin, tapahtumiin ja kampanjoihin.

Toiminta-avustusten myöntämisen jälkeen Pohteen järjestöavustusta jää vuodelle 2023 jaettavaksi vielä 544 452,30 euroa. Nämä avustukset yhdyspintalautakunta jakaa kerta- ja kumppanuusavustuksina, joita voi hakea ympäri vuoden, sekä erillisessä lisähaussa asukkaiden sote-digiosaamisen lisäämiseksi.

Kilpailut

Uusimmat