Kuva: Jussi Häkkilä

Vedenpinnat Oulujoen vesistöalueen järvissä ovat kymmenen vuoden keskiarvoja matalammalla

28.09.2022 17:25 - Marja Ollakka

Oulujärven pinnankorkeus on nyt viimeisen kymmenen vuoden keskiarvoa 27 senttimetriä matalammalla. Hyrynsalmen reitillä Vuokkijärven pinnankorkeus on viimeisen kymmenen vuoden keskiarvoa 10 senttimetriä ja Kiantajärven 41 senttimetriä matalammalla, kertoo Fortum. 

Vesivoimatuotannon suurin tarve ajoittuu talviajalle, jolloin vesistön luontainen virtaama on alhaisimmillaan. Sähkön tarpeen vaihtelusta johtuen Oulujoen vesistön vesivoimalaitosten yläaltaiden vedenpinnan vaihtelu voi olla tulevana talvena tavanomaista suurempaa.

Sähköverkon parannustyöt aiheuttavat tuotannon keskeytyksen Montan voimalaitoksella vielä 8.–9.10., kun Montan voimalaitokselta lähtevä Carunan voimajohto käännetään Leppiniemen uudelle sähköasemalle.  Montan voimalaitoksen tuotannon keskeytyksen aikana joen virtaus ohjataan ohijuoksutuksina tulvaluukuista.

Huoltotyöt aiheuttavat todennäköisesti ohijuoksutuksia myös Pyhäkosken voimalaitoksella 3.10. ja 28.10. välisenä aikana. Ohijuoksutusten tarve määräytyy sähkön riittävyyden ja sähköjärjestelmän vaatiman säätökyvyn tarpeen mukaan.  

Vesivoima on säätövoimaa, jonka tuotantoa voidaan säätää sähkön kysynnän ja tuotannon vaihtelun mukaan sekunneissa ja vuodenaikojen välillä. Oulujoen vesistöllä on suuri merkitys Suomen vesivoiman tuotannolle. Vuonna 2021 Oulu- ja Emäjoen vesivoimalaitokset tuottivat 2,8 terawattituntia sähköä, mikä vastaa noin kolmea prosenttia Suomen viime vuoden sähkönkulutuksesta.

Kilpailut

Uusimmat