Reisjärven Kalajan alueelle mittavia tulvasuojelutoimia

31.08.2022 08:36 - Jussi Häkkilä

Reisjärven kunnasta projekti-insinööri Kuisma Martiskaista haastattelee Jussi Häkkilä.

Reisjärven Kalajan alueella valmistellaan mittavaa tulvasuojeluhanketta. Alueen viljelykset ovat kärsineet viime vuosina etenkin keväisin tulvinnasta. Kalajanjoen uoma on kasvanut paikoin umpeen ja reunojen sortumia on havaittavissa. Pellot myös painuvat veden painosta herkistäen niitä tulvinnalle entisestään. Lisäksi tulvat ovat huuhtoneet pelloita lannoitteita ja ne päätyvät virran mukana Kalajokeen saakka aiheuttaen ympäristöhaittaa. Ongelmien korjaamiseksi alueelle suunnitellaan perkausta ja kaksitasouoman rakentamista molemmin puolin uomaa toimimaan tulvavarana sekä helpottamaan uoman perkaushoitoa jatkossa. Suunnitteilla on kunnostustoimia 8,8:n kilometrin matkalla Myllykosken säännöstelypadolta Jalkakosken sillalle. Hankkeeseen liittyy myös yksityisteiden ja siltojen parannustoimenpiteitä. Hankkeen kustannusarvio on noin 2,45 miljoonaa euroa.

Lue myös: Pohjois-Pohjanmaalla ensimmäinen tulvahuippu viikon sisällä

Kilpailut

Uusimmat