Kuva: Panthermedia

Perämeren merituulivoimapuisto Hallan ympäristövaikutusten arviointi käynnistyy

24.08.2022 08:36 - Minna Kuosmanen

OX2 Finland Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee Hallan merituulivoimapuistohanketta Perämerellä. YVA-ohjelma on suunnitelma siitä, kuinka ympäristövaikutusten arviointi tullaan toteuttamaan.

YVA-ohjelma on nähtävillä 24.8. – 24.10.2022 Ympäristohallinnon verkkosivuilla sekä seuraavien kuntien ja kaupunkien internet-sivuilla: Hailuoto, Oulu, Raahe, Siikajoki, Liminka, Tyrnävä ja Kempele. Paperimuodossa asiakirjoihin voi tutustua Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa sekä edellä mainittujen kuntien ja kaupunkien virastoissa ja kirjastoissa.

Hanke sijoittuu Oulun edustan merialueelle Suomen talousvyöhykkeelle noin 25 kilometriä länteen Hailuodosta. Alueen alustava pinta-ala on noin 575 km2. Voimaloiden välinen etäisyys on noin 1,5–2 kilometriä. Arvioitu vuosituotanto on noin 12 TWh.

YVA-menettelyssä on tarkasteltavana nollavaihtoehdon (VE0: Hanketta ei toteuteta: merituulipuistoa ei rakenneta) lisäksi vaihtoehto VE1, jossa hankealueelle sijoitetaan enintään 160 voimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 270– 370 metriä ja yksikköteho noin 15–25 MW. Hankealueelle rakennetaan kolme merisähköasemaa. Sähkönsiirto mantereelle toteutetaan merikaapelein. Suunnitelmat sisältävät neljä vaihtoehtoista merikaapelireittiä rannikolle. Tuulivoimalat liitetään olemassa ja suunnitteilla olevaan Fingridin sähköverkkoon merikaapelireitistä riippuen Raahen, Siikajoen ja/tai Oulun kunnan alueella.

Kilpailut

Uusimmat