Kuva: Mari Korpua

Ukrainan sotati­lanteen vuoksi tarvittavia toimen­piteitä koordi­noidaan Suomen kuuden suurimman kaupungin kesken

30.03.2022 13:21 - Marja Ollakka

Ukrainan sotatilanteeseen liittyvän kriisin vuoksi Suomen kuusi suurinta kaupunkia tiivistävät yhteistyötään yhteisen tilannekuvan muodostamiseksi ja keskeisten yhteisten periaatteiden sopimiseksi. Tarkoituksena on tehostaa vuorovaikutusta myös valtionhallinnon toimijoihin.

Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajat päättivät 29.maaliskuuta 2022 säännöllisistä koordinaatiokokouksista Ukrainan sotatilanteen johdosta. Kaupunginjohtajilla on säännönmukaiset keskinäiset kokoukset jo entuudestaan, mutta nyt kokoonpanoa laajennetaan. Tiiviimpi ja laajempi yhteistyö alkaa heti huhtikuun alusta. Yhteisen tilannekuvan ylläpito sekä yhteisistä linjauksista ja periaatteista sopiminen esimerkiksi maahantulon tai maahantulijoille tarjottavien palvelujen, varautumisen ja humanitaarisen avun sekä asiaan liittyvän edunvalvonnan osalta tulee osaksi kokousten vakioagendaa. Koordinaatiokokoukset järjestetään kuukausittain ja niiden puheenjohtajana toimii pormestari Juhana Vartiainen.

Koordinaatiokokousten kokoonpanoon kuuluvat Helsingin, Tampereen ja Turun pormestarit, Espoon, Vantaan ja Oulun kaupunginjohtajat sekä kaupunkien nimeämät sosiaali- ja terveystoimialan, maahanmuuton, valmiuden ja turvallisuuden sekä kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat.

Koordinaatiokokouksiin kutsutaan maahanmuuttoviraston, sisäministeriön ja poliisin sekä tarvittaessa muiden organisaatioiden edustajat. Lisäksi koordinaatiokokouksiin osallistuu viestinnän edustaja.

Vallitseva ja valitettava kriisi tulee aiheuttamaan moninaisia vaikutuksia kuntakentälle. Valmius- ja varautumistoimet, maahantulijoiden vastaanotto, neuvonta ja majoitus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja kasvatus- ja koulutuspalveluiden järjestäminen tulee aiheuttamaan kunnille myös kustannuksia. Kuusi suurinta kaupunkia pitää tärkeänä, että hallitus tekee kehysriihen yhteydessä selkeän päätöksen siitä, että kustannukset tullaan kompensoimaan kunnille täysimääräisesti, aiheutuneiden menolisäysten tai mahdollisten tulomenetysten suhteessa.

Kilpailut

Uusimmat