Kuva: Stora Enso

Stora Enso käynnistää kannattuvuusselvityksen Oulussa

23.02.2022 11:52 - Paavo Törmi

Stora Enso käynnistää kannattavuusselvityksen Oulun tehtaan käytöstä poistetun paperikoneen muuntamisesta suuren mittakaavan kuluttajakartonkilinjaksi. Mikäli kannattavuusselvityksen lopputulos on positiivinen, investointipäätös voitaisiin tehdä vuoden 2022 loppuun mennessä, ja tuotanto voisi alkaa vuonna 2025.

Mahdollinen Oulun-investointi kohdistuisi laadukkaiden vähähiilisten pakkausten segmenttiin, eli elintarvikepakkauksissa, kuten pakaste-, kylmä- ja juomatuotteissa, sekä esimerkiksi lääke- ja kosmetiikkapakkauksissa käytettäviin kartonkeihin.

Kannattavuusselvityksessä tarkastellaan myös, miten muuntaminen edistäisi Stora Enson tieteeseen perustuvia tavoitteita vähentää toimintansa hiilidioksidipäästöjä. Mahdollinen tuotantosuunnan muutos kasvattaisi vuosittaista liikevaihtoa arviolta noin 800 miljoonaa euroa kapasiteetin täyskäytössä. Investoinnin pääomakustannukset olisivat arviolta 900–1000 miljoonaa euroa vuosina 2023–2026.

Investointi käsittäisi entisen paperikoneen ja arkittamon muuntamisen, ja siihen kuuluisi myös puunkäsittelyn uudistamista, valkaistua kemihierrettä (BCTMP) valmistava laitos, biopolttoainekattila ja jätevesien käsittelytekniikkaa. Investointi lisäisi kuitupuun kulutusta

Oulussa noin miljoona kuutiometriä, hyödyntäen Veitsiluodon tehtaan sulkemisen jälkeen vapautuneita määriä. Investoinnin myötä voitaisiin työllistää 150−200 uutta työntekijää.

Kilpailut

Uusimmat