Kuva: Jussi Häkkilä

SSAB uusii Raahen terästehtaan

28.01.2022 11:28 - Paavo Törmi

SSAB:n hallitus on tehnyt suuntaa-antavan päätöksen yhtiön pohjoismaisen ohutlevytuotannon perusteellisesta uudistamisesta ja vihreän siirtymän nopeuttamisesta. Päätöksen taustalla on fossiilivapaan teräksen voimakkaasti kasvava kysyntä. Tavoitteena on korvata nykyinen ohutlevytuotantojärjestelmä ns. minimill-pohjaisella tuotannolla, joka tarjoaa laajemman tuotevalikoiman ja paremman kustannusaseman. Tavoitteena on samalla päästä suurelta osin eroon hiilidioksidipäästöistä noin vuonna 2030. Suunnitelman toteutuminen edellyttää tarpeellisen infrastruktuurin olemassaoloa, etenkin riittävää määrää fossiilivapaata sähköä.

SSAB:n hallituksen päätöksen mukaan SSAB:n pohjoismaisten tuotantopaikkakuntien tuotantojärjestelmä uudistetaan tulevien 10 vuoden aikana eli selvästi nopeammin kuin aiemmassa suunnitelmassa, jossa tavoite oli vuodessa 2045. Yhtiö laatii ensimmäisessä vaiheessa tarkemman toimenpide- ja muutossuunnitelma jokaisen tuotantopaikkakunnan osalta. Tuotantopaikkakuntien muutosten aikataulujärjestykseen vaikuttaa mm. tarpeellisen infrastruktuurin olemassaolo, ennen kaikkea kilpailukykyisen fossiilivapaan sähkön saatavuus. Suunnitelma tarkoittaa, että SSAB:n fossiiliset päästöt suurelta osin eliminoidaan seuraavan vuosikymmenen alkuun mennessä, mikä tarkoittaa noin 8 miljoonan hiilidioksiditonnin vähennystä vuositasolla tämän hetken tasosta. Investointien ansiosta Ruotsin kokonaishiilidioksidipäästöt voivat vähentyä noin 10 % ja Suomen päästöt vastaavasti noin 7 %.

Uuden suunnitelman ajatuksena on Ruotsin Luulajan ja Raahen tehtaiden uudistaminen kustannustehokkaalla minimills-tuotannolla, johon sisältyvät valokaariuunit ja valssaamot sekä Ruotsin Borlängen ja Hämeenlinnan tehtaiden kehittäminen samalla uusiin tuotantoprosesseihin sopiviksi. Kaikkiaan arvioidaan strategisten investointien pohjoismaiden ohutlevytuotantoon nousevan noin 45 miljardiin Ruotsin kruunuun vuosina 2022-2030. Samalla poistuu investointitarve nykyiseen tuotantojärjestelmään, joka pohjautuu masuuneihin ja valssaamoon. Lupaprosessit Luulajan ja Raahen tehtaiden osalta alkavat tänä vuonna. 

Yhtiön mukaan sen viime vuosi oli historian paras.Parannus oli suurelta osin teräksen korkeiden hintojen ansiota. Yhtiön koko vuoden liikevoitto nousi ennätykselliseen 18,837 miljardiin kruunuun. Liikevaihto oli 12,4 miljardia kruunua.

Kilpailut

Uusimmat