Kuva: Jussi Häkkilä

Raahen sairaalan kaava ajan tasalle

14.01.2022 16:51 - Marja Ollakka

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Raahen kaupungin kaavoitus ovat neuvotteluissaan tulleet siihen tulokseen, että Raahen sairaala-alueen kaava on syytä saattaa ajan tasalle. Asia esitellään kehittämislautakunnan kokouksessa keskiviikkona 19.1.2022.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on uudistaa sairaalan alueella voimassa oleva vanhentunut asemakaava vastaamaan tulevaisuuden kehitystarpeita terveydenhuollon alalla. Riittävä rakennusoikeus mahdollistaa sosiaali- ja terveystoiminnan jatkumisen ja mahdollisen edelleen kehittämisen myös jatkossa osana Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toimintoja.

Sairaalan ohittava kokoojakatu Kiesvaaranväylä kulkee nykyisellään kuntayhtymän tontilla. Asemakaavamuutoksen myötä ajoneuvo- ja kevyt liikenne siirtyy kulkemaan kaupungin omistamalla maa-alueella.

Lisäksi muutoksella liitetään sairaalan alueeseen Kylmälahdenrannan asemakaavassa sille osoitettu korttelialue. Muutos ei vaikuta merkittävästi Pitkänkarin pallokentän käyttöön urheilualueena.

Suunnittelun kohteena on hyvinvointikuntayhtymän tontti ja tontin reunalla sijaitseva, osin kaupungin omistuksessa oleva tiealue. Alue on looginen osa Pitkänkarin aluetta ja erityisesti liikennejärjestelyjen näkökulmasta on osoittautunut tarpeelliseksi sisällyttää sairaala-alue Pitkänkarin kaavoitustyöhön. On perusteltua ja tarkoituksenmukaista laajentaa voimassa olevaa sopimusta Ramboll Finland Oy:n kanssa koskemaan myös sairaala-aluetta. Pitkänkarin kaavoituksen teknisestä toteuttamisesta vastaavan Ramboll Finland Oy:n arkkitehti Merja Isteri toimii hankkeen kaavakonsulttina.  

Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 5,4 hehtaaria. Siitä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän omistuksessa on 4,0 hehtaaria ja Raahen kaupungin omistuksessa 1,4 hehtaaria. Kaavanlaadinnasta koituvat kustannukset jaetaan Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ja Raahen kaupungin kesken suhteessa omistuksessa oleviin pinta-aloihin.

Sairaala-alue ja uusi kokoojaväylä sekä muutokset Pitkänkarin jalkapallokenttään kootaan yleissuunnitelmaksi, joka esitellään kuntalaisille keväällä 2022. Suunnitelmasta on sen jälkeen mahdollista antaa palautetta. Tulevista tilaisuuksista ilmoitetaan normaaliin tapaan ilmoittamalla paikallislehti Raahelaisessa ja kaupungin omissa viestintäkanavissa.

Kilpailut

Uusimmat