Kuva: Shutterstock

Lasten ja nuorten mielen­ter­veys­pal­veluja vahvis­tetaan Oulussa

23.06.2021 09:08 - Minna Kuosmanen

Hyvinvointilautakunta päätti eilen tiistaina kokouksessaan, että Oulun kaupungin hyvinvointipalveluihin perusterveydenhuoltoon perustetaan 10 uutta psykiatrisen sairaanhoitajan toistaiseksi voimassa olevaa tehtävää 1.8.2021 alkaen.

Psykiatriset sairaanhoitajat sijoitetaan hallinnollisesti hyvinvointikeskusten perhekeskuksiin ja he tulevat työskentelemään lasten ja nuorten parissa erilaisissa toimintaympäristöissä.

Lasten ja nuorten perusterveydenhuollon mielenterveyspalveluista on tehty selvitys, jossa kartoitettiin miten ja missä peruspalveluissa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut, erityisesti hoito, toteutuu tällä hetkellä ja ketkä ammattilaiset toteuttavat perusterveydenhuollon mielenterveystyötä. Selvityksessä kartoitettiin myös, onko palveluihin jonoa ja ovatko resurssit riittävät.

Selvityksen mukaan lasten ja nuorten perusterveydenhuollon mielenterveyden hoitoon ei pystytä vastaamaan tällä hetkellä riittävästi. Lapset ja nuoret joutuvat jonottamaan vastaanottoaikaa ja tapaamistiheys on liian harvoin. Tilanteen parantamiseksi perustetaan 10 uutta psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävää.

Kilpailut

Uusimmat