Kuva: Fotolia

Öljyvahinko saatu torjuttua Oulun edustalla

19.04.2021 11:10 - Paavo Törmi

Oulun edustan Rommakonväylällä havaittiin öljyä veden pinnalla 2.4.2021. Päästölähdettä on selvitelty alueen toiminnanharjoittajien, Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen, Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimesta. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on torjunut öljyvahinkoa imeyttämällä öljyä ja rajoittamalla öljyn leviämistä puomitusten avulla. Osittain öljy on myös haihtunut veden pinnalta

Päästön alkuperää ei ole varmuudella pystytty todentamaan. Todennäköisyys, että öljy olisi kulkeutunut maa-alueelta, on tehtyjen selvitysten perusteella hyvin pieni. On mahdollista, että joltain alueella vierailleelta alukselta on päässyt öljyä tai öljysekaista vettä vesistöön.

Analyysien perusteella kyse oli hydrauliikkaöljyn tapaisesta öljystä. Öljyyntymä esiintyi pääosin alueella olevan kemikaalilaiturin viereisessä poukamassa.  Pienehköstä öljymäärästä, öljyyntymäpaikasta sekä ajankohdasta johtuen ei tilanteesta aiheutunut mainittavia luonto- tai ympäristövahinkoja.

Öljyvahinkoalueella pidettiin katselmus 16.4.2021, jolloin öljyä ei enää havaittu. Öljyvahinkoon liittyvä pelastustoiminta lopetettiin, eikä jälkitorjunnalle ole tarvetta

Kilpailut

Uusimmat