Kuva: Fotolia

Oulun yliopiston Mining School, Edunation Oy ja Pyhäjärven Callio ryhtyvät kehittämään kaivosalan koulutusta Pyhäsalmen kaivosalueella

05.03.2021 11:18 - Paavo Törmi

Oulun yliopiston Mining School, Edunation Oy ja Pyhäjärven Callio ovat sopineet tekevänsä koulutusyhteistyötä Pyhäsalmen kaivosalueella Pyhäjärvellä. Osapuolet tulevat hyödyntämään koulutustarkoitukseen Pyhäsalmen kaivoksen aluetta, jossa varsinainen maanalainen kaivostoiminta on päättymässä 2021 vuoden aikana. Pyhäsalmen kaivos on Euroopan syvin perusmetallikaivos (1400 m) ja sisältää yli 100 km pitkän kaivostunneliverkoston ja soveltuu erityisen hyvin kaivostekniikan ja maanalaisen rakentamisen koulutustarpeisiin. Nyt julkistetussa hankkeessa haetaan laajaa opiskelijapohjaa lukio-opiskelijoista aina yliopistotasoiseen tutkimukseen

Opetusministeri Jussi Saramo vieraili Pyhäjärvellä tänään ja hänelle esiteltiin koulutushankekokonaisuutta. Toimijoiden viesti ministerille oli, että koulutuksen ympärille on mahdollista luoda uutta elinvoimaa koko seutukuntaan ja laajemminkin ympäri Suomea. Kiinnostusta laadukkaalle erityiskoulutukselle on maailmanlaajuisesti ja sen tuotokset tukevat koko Suomen tavoitteita hyvin. Koulutetut tulevat työllistymään suunniteltuihin suurhankkeisiin kaivosteollisuuden ja rakentamisen aloilla. Toiveena ministerille esitettiin, että Opetus- ja koulutusministeriö antaisi tälle kehityssuunnalle täyden tukensa.

Suomessa ja maailmalla on kasvava tarve kaivosalan osaajille ja ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen mm. digitalisaatioon ja automaatioon liittyen. Kaivosala on suuri työllistäjä lukiosta ammattiopintojen kautta korkeakoulu- ja yliopistotasolle. Kaivannaisalan ja maanalaisen rakentamisen tarpeet ja turvallisuusvaatimukset tulevat lähivuosina kasvamaan esimerkiksi uusien kaivosten avaamisen tai perustettavien akkutehtaiden tai energiavarastojen myötä. Suomessa on myös useita suuria raideliikenteen infrastruktuurihankkeita, joissa tarvitaan maanalaisen rakentamisen osaamista.

Uusimmat