Kuva: Pixabay

Merkittävä ympäristöluparikkomus Limingassa - yrittäjän mukaan päätös virheellinen

09.12.2020 14:04 - Mika Kuki

Vuoden alusta marraskuun ensimmäiselle viikolle mennessä metalliromua on vastaanotettu 16 370 tonnia, joka ylittää ympäristöluvan merkittävästi. Romuta Oy:n mukaan päätös sisältää virheitä ja vaatimus toiminnan keskeyttämisestä on suhteettoman suuri ja juontaa juurensa valituksen myötä pitkittyneeseen lupaprosessiin.

Oulun kaupungin ympäristötoimen valvonnassa on todettu, että Kempeleen Siirtokuljetus Oy on ylittänyt Limingan hyötyjätekeskuksen ympäristöluvan mukaisen jätteen vastaanotto- ja käsittelymäärän. Toimintaa on jatkettu ympäristötoimen kehotuksesta huolimatta. Koska kehotusta ei ole noudatettu, on määrätty toiminnanharjoittaja noudattamaan ympäristölupaa ja asetettu määräyksen tehosteeksi uhkasakko.

Ympäristölupa sallii 10 000 tonnin vuotuisen materiaalin vastaanotto- ja käsittelymäärän. Romuta Oy on ilmoittanut lokakuun ensimmäisellä viikolla ympäristötoimeen vastaanottaneen ja käsitelleen tammi-syyskuun välisenä aikana 14 375 tonnia metalliromua. Romuta on antanut marraskuussa uudestaan selvityksen, jonka mukaan vuoden alusta marraskuun ensimmäiselle viikolle mennessä metalliromua on vastaanotettu 16 370 tonnia, joka ylittää ympäristöluvan merkittävästi. Vuotuinen määrä on ylitetty 6 000 tonnilla, yli 60 prosenttisesti.

Yhteen rekkaan mahtuu metalliromua maksimissaan noin 30 tonnia. Toiminta on keskeytetty uhkasakolla ja toiminta on keskeytetty valitusoikeudesta huolimatta. Ympäristöluvan törkeä ylittäminen mahdollistaa kilpailutilanteen vääristymisen, päätöksessä todetaan.

Romuta Oy:n mukaan päätös sisältää virheitä ja vaatimus toiminnan keskeyttämisestä on suhteettoman suuri

 Romuta Oy kertoo hakeneensa ympäristölupaa vuonna 2018 ja Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta myönsi sen 1.10.2018. Luvasta kuitenkin tehtiin kolmannen osapuolen taholta valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, minkä takia lupa ei ole vielä lainvoimainen. Asia on ollut KHO:n käsittelyssä kesästä 2019 saakka.

Romuta on käsitellyt metalliromua Limingassa Haarasillan Ekoparkissa Kempeleen Siirtokuljetuksen luvalla. Kempeleen Siirtokuljetuksen luvanvaraiset käsittelymäärät ovat vain kolmasosan Romutan ympäristöluvasta. Nyt valitusprosessin käsittelyn pitkittyessä, Kempeleen Siirtokuljetuksen luvan mukainen romun vastaanotto-/käsittelymäärä 10 000 tonnia vuodessa on tullut täyteen ja toimintaa siis uhkaa keskeytyminen. Tätä yrittäjä ei niele.

- On käsittämätöntä, että yritys saa luvan ja se investoi useita miljoonia liiketoimintojensa aloittamiseen, minkä jälkeen alkaakin useamman vuoden oikeusprosessi, jossa ensimmäisenä hyllytetään jo myönnetty lupa oikeusprosessin ajaksi, Romuta Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Mutanen toteaa.

Romuta kertoo, että varastointimäärät alueella ovat luvanmukaisia eikä se ole Oulun seudun ympäristötoimen mukaan aiheuttanut toiminnallaan vaaraa ympäristölle eikä terveydelle. Romuta Oy:n kapasiteetti käsitellä metallijätettä on jopa 30 000 t/vuosi. Kapasiteettiin vaikuttavat muun muassa toiminta-alueen suuruus sekä koneiden, laitteiden ja henkilöstön määrän mitoitus.

Romutan toimitusjohtajan Jyrki Mutasen mukaan näyttää siltä, että ympäristölupien käsittely on erkaantunut käytännöstä.

- Laki on kaikille sama, mutta tulkinta on kirjavaa. Viranomaisia ei tunnu kiinnostavan itse kierrätys ja sen toteuttaminen, tai edes se, minkälaisia myönteisiä vaikutuksia sillä on. Jätettä syntyy joka päivä, kierrätettiin sitä tai ei, ja että kierrätyslaitokset ovat nykyään kaupunkikaivoksia, joissa jätteestä ”louhitaan” teollisuudelle raaka-aineita, Mutanen toteaa.

- Toimimme kierrätystoiminnoille kaavoitetulla alueella, jonka rakenteet on tehty kierrätysyrityksen vaatimusten mukaisesti. Meillä on käytössä uusin ja vähäpäästöisin tekniikka ja toimimme peltojen keskellä, jossa maatalous- ja metsäkaava toimii suojavyöhykkeenä asuinalueille. Meille on tehty melumallinnus ja asetettu päästörajat melulle samoin kuin vesistökuormituksen ehkäisemiseksi, Mutanen luettelee.

Romuta Oy tulee valittamaan päätöksestä keskeyttää toiminta.

Lue myös: Vedenpinnat poikkeuksellisen korkealla Oulujoen vesistöalueella - hyydetulvariskiä minimoidaan Oulujokivarressa

Kilpailut

Uusimmat