Suomen ensimmäinen merialuesuunnitelma valmis

18.05.2020 08:42 - Jussi Häkkilä

Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori Mari Pohja-Mykrää Varsinais-Suomen liitosta haastattelee Jussi Häkkilä.

Suomeen on laadittu ensimmäistä kertaa kattava merialuesuunnitelma. Suunnitelmassa osoitetaan yleispiirteisesti eri käyttöön, esimerkiksi kalastukseen, vesiviljelyyn, energiantuotantoon, virkistyskäyttöön, matkailuun ja meriliikenteeseen sopivia potentiaalisia alueita. Tavoitteena on sovittaa yhteen eri toimialojen tarpeita ja näin parantaa merellisten elinkeinojen harjoittamista ja meriympäristön tilaa. Suunnitelma on laadittu kahdeksan rannikon maakuntaliiton yhteistyönä. Työ on kestänyt kolme vuotta.

Lue myös: Pohjoiselle Selkämerelle, Merenkurkulle ja Perämerelle laaditaan merialuesuunnitelmaa

Kilpailut

Uusimmat