Kuva: Marja Ollakka

Kaupunginhallitus hyväksyi laajojen yt-neuvottelujen aloittamisen Oulussa

22.04.2020 08:55 - Mika Kuki

Menettelyn kohteena on koko henkilökunta.

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi äänestyksen jälkeen kaupunginjohtaja Päivi Laajalan esityksen laajojen yt-neuvottelujen aloittamisesta tuotannollisten ja taloudellisten syiden vuoksi. Menettelyn kohteena on koko henkilökunta.Perusteluna on koronakriisin vaikutus kaupungin talouteen, kun alijäämä kasvaa, kaupunginjohtaja Päivi Laajala twiittaa.

Oulun kaupungin taloudellinen tilanne oli jo ennen nykyistä korona- ja sen myötä tullutta talouskriisiä vaikea. Tämänhetkisen arvion mukaan, ottaen huomioon myös valtioneuvoston 8.4.2020 linjauksen mukaisen tuen kunnille ja sairaanhoitopiireille, epidemian nettovaikutus kaupungin talouteen on vuonna 2020 noin -60 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan kuluvan vuoden alijäämä olisi siten kaikkiaan noin 95 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi kaupungin osuus koronaepidemian aiheuttamasta sairaanhoitopiirin ennustetusta 50 miljoonan alijäämästä on noin puolet. Kaupungin on näin ollen vastuullista ryhtyä toimenpiteisiin kaupungille ja asukkaille aiheutuvien vahinkojen minimoimiseksi.

Uusimmat