Kuva: pt

Nivala-Haapajärven seutukunnalta rahoitusta kuudelle kehityshankkeelle

18.10.2019 12:11 - Paavo Törmi

NIHAKilta runsaat 156.000 € alueen elinkeinojen ja elinvoimaisuuden kehittämiseen sekä työllisyysasteen nostamiseen

NIHAK päätti osallistua yhteensä 156.572 €:n osuudella alueen elinkeinojen ja elinvoimaisuuden kehittämiseen sekä työllisyysasteen nostamiseen kuuden eri hankkeen kautta vuosina 2019 - 2022, jotka muodostavat yhdessä lähes 5,5 miljoonan euron kehittämisresurssin.

Osarahoitusta myönnettiin mm. ComBo - Competence booster hankkeelle jonka tavoitteena on alueen vientiteollisuuden osaajien lisääminen ja osaamisen kasvattaminen tutkimuksen, koulutuksen ja yritysten yhteistyönä

DigiProcess hankkeelle jonka yleisenä tavoitteena on tukea digitaalisten palvelujen ja ekosysteemien digitalisointia ja kehittämistä pk-yrityksille, jotka tuottavat palveluita teollisuudelle.

Duunitie -hankeelle jonka tavoitteena on edistää erityistä tukea ja monialaista palvelua tarvitsevien pitkäaikaistyöttömien työnhakijoiden sekä syrjäytymisuhan alla olevien nuorten työllistymistä.

Haapajärvelle sijoittuvan biojalostetuotannon arvoketjuanalyysi ja alueen pk-yritysten sitouttaminen -hankkeelle Haapajärvelle suunnitellun biojalostamotuotannon arvoketjuanalyysin tavoitteena on arvioida aluetalouden näkökulmasta laitoksen teknistaloudellista toteutettavuutta samalla kuvaten, millaista liiketoimintaa laitosinvestointi mahdollistaisi alueen pk-yrityksille, potentiaalisille sijoittajille ja muille yhteistyökumppaneille.

Kilpailut

Uusimmat