Kuva: VR Group

Oulun kaupunki esittää Liminka-Oulu kaksoisraiteen toteuttamista

12.09.2019 14:36 - Minna Kuosmanen

Oulun kaupungin esityksen mukaan Pohjois-Suomen kasvu ja ilmastotavoitteet edellyttävät Liminka-Oulu kaksoisraiteen toteuttamista.

Raidekapasiteetin ja junanopeuksien lisääminen edellyttää kesken jääneen Seinäjoki-Oulu -kaksoisraiteen rakentamisen loppuunsaattamista erityisesti välillä Liminka-Oulu. Kiireelliset kehittämistoimenpiteet tulee kohdistaa pääradan hitaimmille osuuksille (nopeusrajoitus 160 km/h) sekä erityisesti tavaraliikenteen ja kansallisen kasvun kannalta kriittisille osuuksille Länsi- ja Pohjois-Suomeen pääradalla. Välillä Kokkola-Oulu korostuvat tavaraliikenteen suuret ja jatkuvasti kasvavat kuljetusmäärät, jotka ovat toiseksi suurimmat koko Suomessa. Myös henkilöliikenne on vahvassa kasvussa Länsi- ja Pohjois-Suomessa. Pohjoisen pääradan kehittämisellä on myönteinen vaikutus päästövähennysten toteutumiseen. Liminka-Oulu kaksoisraide mahdollistaisi myös Oulun seudun lähijunaliikenteen.

Oulun kaupunki esittää, että valtion budjettiin tulee varata riittävät määrärahat, jotta Väylävirasto pääsee nopealla aikataululla aloittamaan myös pääradan Seinäjoki-Oulu-Tornio välin suunnittelun. Tämä tulee tehdä huomioiden kansallinen 12 vuoden pitkäaikainen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Länsi- ja Pohjois-Suomen osalta suunnitelmat tulee myös olla valmiina ja aikataulutettuna siten, että kiireellisimpien kohteiden toteutukseen voidaan hakea eurooppalaista CEF-hankerahoitusta heti ohjelmakauden alussa.

Suomen tavara- ja henkilöliikenteen kasvu, kansalliset ja paikalliset ilmastotavoitteet ja pohjoiseen suunnitellut suuret kasvuhankkeet kuten Oulun Stora Enson kartonki- ja biotuotetehdas ja Kemin biotuotetehdas edellyttävät Liminka-Oulu kaksoisraiteen toteuttamista. Liminka-Oulu kaksoisraiteen kustannusarvio on noin 60 miljoonaa. EU:n komission esitys Suomen pääradan saattamiseksi osaksi TEN-T ydinverkkokäytävää tukee hankkeen toteuttamista ja mahdollistaa myös CEF–rahoituksen hyödyntämisen.

Tiedotteessa mainitaan, että Pohjois-Suomen kannalta on tärkeää, että koko pääradan suunnittelu TEN-T ydinverkon Helsinki-Oulu-Tornio välillä ja Liminka-Oulu kaksoisraiteen toteutus saadaan valtion vuoden 2020 budjettiin edellä esittämällämme tavalla. Oulun kaupungin mukaan Pohjois- Suomea ei tule unohtaa raidehankkeiden toteutuksen osalta tämän hallituksen linjauksissa ja päätöksissä eikä pitkänajan valtakunnallisen liikennejärjestäsuunnitelman laatimisessa.

Kilpailut

Uusimmat