Pihlajalinna käynnistää yhteistoimintaneuvottelut

17.06.2019 12:06 - Paavo Törmi

Pihlajalinna Oyj käynnistää toiminnan tehostamisohjelman valmistelun. Ohjelmalla tavoitellaan 14 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä.

Tehostamisohjelmaan liittyen Pihlajalinna käynnistää yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat Pihlajalinna Oyj:tä ja pääosaa sen tytäryhtiöiden henkilöstöä. Neuvottelut eivät kuitenkaan koske Pihlajalinnan ja sen yhdessä kuntien kanssa omistamien ns. kuntayhtiöiden henkilöstöä eikä liikuntakeskusyhtiöiden henkilöstöä. Lisäksi yhteistoimintaneuvotteluiden ulkopuolelle jäävät yhteistoimintaneuvottelujen kohteena olevissa yhtiöissä kokonaan kliinisessä hoitotyössä työskentelevät lääkärit. Neuvotteluesityksen mukaan suunnitellulla tehostamisohjelmalla Pihlajalinna tavoittelee 14 miljoonan euron suoria vuosittaisia kustannussäästöjä. Tehostamisohjelman tarkoittamat uudelleenjärjestelyt voivat johtaa työntekijöiden vähennyksiin; määrä alustavan arvion mukaan vastaa enintään 380 henkilötyövuotta. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat noin 2400 työntekijää.

Kilpailut

Uusimmat