Kuva: Fotolia

Limingan liikuntaresepti ja liikuntaneuvonta -hanke OMIN VOIMIN Pohjois-Pohjanmaan tämän vuoden hyvinvointiteko

06.04.2017 10:30 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Pohjanmaan tämän vuoden hyvinvointiteko on Limingan liikuntaresepti ja liikuntaneuvonta -hanke OMIN VOIMIN. Tunnustus luovutettiin tänään Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumissa Pudasjärvellä

Pohjois-Pohjanmaan tämän vuoden hyvinvointiteko on Limingan liikuntaresepti ja liikuntaneuvonta -hanke OMIN VOIMIN. Hankkeen tavoitteena on luoda ja ottaa käyttöön uudet toimintamallit perusterveydenhuoltoon erityisesti terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien kuntalaisten aktivoimiseksi. Palkitsemisperustelujen mukaan perusterveydenhuollon kautta kohderyhmä on tavoitettu hyvin. Kansalaisopisto on kasvattanut liikunnan kurssitarjontaa ja kuntaan on perustettu uusia matalan kynnyksen liikuntaryhmiä. Kunta on järjestänyt perheliikuntatapahtumia yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa. Omatoimisen liikkumisen tukemiseksi on kirjastoon perustettu liikuntavälinelainaamo sekä hankittu kunnan puistoihin ulkoliikuntalaitteita. Kuntalaisille tarjotaan tapahtumien lisäksi liikuntaneuvontaa ja kehonkoostumusmittauksia. Hyviä käytäntöjä on esitelty myös lähikunnille.
Tunnustus luovutettiin tänään Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumissa Pudasjärvellä.

Tänä vuonna hyvinvointiteoksi haettiin Hyvinvointi ja elinvoima syntyvät kunnassa -teemaan liittyviä hyviä toimintatapoja, joilla voidaan vaikuttaa yleisiin asenteisiin ja toimintaedellytyksiin, kannustaa ihmisiä omatoimisuuteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, kehittää uusia ratkaisuja sekä levittää hyviä käytäntöjä.

Uusimmat