Kuva: Marja Ollakka

Rovaniemen talouden tasapainotustyö käynnistyy

29.02.2024 16:51 - Marja Ollakka

Rovaniemen kaupungin tulee tasapainottaa talouttaan noin 10 miljoonalla eurolla vuosina 2024–2027.

Rovaniemen kaupunki aloittaa talouden tasapainotustyön. Sen tavoitteena on saada kaupungin talous tasapainoon vuoden 2027 loppuun mennessä. Tämä edellyttää toimintakatteen vahvistumista noin kymmenellä miljoonalla eurolla taloussuunnitelmakaudella 2024–2027. Kaupunki etsii nyt säästöjä, keinoja lisätä kaupungin tuloja sekä tapoja järjestää palvelut nykyistä tehokkaammin.

Rovaniemen kaupunki on tilannut konsulttiyritys FCG Oy:lta selvityksen talouden tasapainottamisen keinoista. Selvitystyö toimii suunnittelun ja päätöksenteon tukena. FCG:n selvityksen tarkoituksena on antaa ulkopuolinen näkemys kaupungin viranhaltijoiden valmistelun tueksi ja lisäksi.

Vuoden 2024 keväälle ajoittuvassa selvitystyössä kootaan keskeinen keinovalikoima, jonka avulla kaupunki saa taloutensa tasapainoon viimeistään vuonna 2027. Tavoitteena on käydä läpi kaupungin kulurakenne ja prosessit mahdollisimman laajasti.

Selvitystyötä ohjaamaan on nimetty poliittinen ohjausryhmä ja operatiivinen viranhaltijoista koostuva ohjausryhmä.

Poliittinen ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 28.2.2024. Ohjausryhmän tehtäväksi määriteltiin tasapainottamistyön valmistelun ohjaaminen, tasapainottamistarpeen ja aikataulun määritteleminen sekä FCG:n kevään aikana laatiman keinovalikoiman arvioiminen ennen varsinaista päätöksentekoa. Lisäksi ohjausryhmä viestii toiminnastaan valtuustoryhmiin ja lautakuntiin ja tuo näiden näkemyksiä asioihin.

Kilpailut

Uusimmat