Ounastunturilla metsämittariperhosen poikkeuksellinen massaesiintymä

05.09.2023 13:58 - Jussi Häkkilä

Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tutkija Sari Starkia haastattelee Jussi Häkkilä.

Ounastunturilla on havaittu metsämittariperhosen poikkeuksellinen massaesiintymä. Poronhoitajien havaintojen mukaan on varpukasvillisuuteen viimeisten vuosien aikana alkanut ilmestyä ruskettuneita tai kuolleita alueita, jotka ovat huolestuttavasti laajentuneet. Kesällä tehdyissä tutkimuksissa havaittiin metsämittarin esiintyvän tuhoalueilla valtavan suurina tiheyksinä. Kyseisen perhosen ei ole koskaan aiemmin havaittu muodostavan Ounastunturin esiintymän tyyppisiä massaesiintymiä. Se ei myöskään ole tyypillisesti puuttoman tunturialueen laji. Massaesiintymän kehittymistä ja laajenemista on tällä hetkellä mahdoton ennustaa, koska vertailukohdaksi ei ole olemassa aiempia havaintoja. Esiintymän kehittymistä ja vaikutuksia kasvillisuuteen seurataan.

Lue myös: Metsähallituksen Luontopalvelut jatkaa linnustolle tärkeiden saarten raivauksia Oulujärvellä

Kilpailut

Uusimmat