Kuva: Shutterstock

Rovaniemen kaupunki ei myöntänyt avustusta Simerockille

28.09.2022 08:43 - Minna Kuosmanen

Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunta kokoontui eilen käsittelemään muun muassa Simerock-tapahtuman avustushakemusta.

Kaupunki ei voinut myöntää haettua 220 000 euron avustusta, sillä Hurjat Kutsut Oy:n hakemus täytti kaikki kiellettyä valtiontukea kuvaavat kriteerit kuten sen, että avustus eli etu tuen määrästä riippumatta olisi valikoiva, koska se kohdistuisi vain yhteen yritykseen.

Mikäli tuki olisi myönnetty tulisi Rovaniemen kaupungin järjestää yleinen vuoden 2020 kustannuksiin kohdistuva taannehtiva avustushaku yrityksille sekä laatia hakuun kriteeristö, joka ei olisi juuri kyseistä hakijaa suosiva, olisi tasavertainen ja valikoimaton eikä syrjisi muita yrityksiä. Elinvoimalautakunnan mukaan tällaisen hakukierroksen järjestäminen ilman Rovaniemen kaupungille koituvaa merkittävää juridista ja taloudellista riskiä tuen valikoivuudesta ja vääristävyydestä olisi mahdotonta.

Elinvoimalautakunnan kokokuksessa päätettiin myös jatkaa Rovaniemellä 31.5.2022 käyttöön otettua yritysvaikutusarvioinnin kokeilua vuoden 2022 loppuun saakka. Kokeiluvaiheen jatkamiseen on tarvetta, jotta erilaisista yritysvaikutusarvioinneista saadaan tarpeeksi kattavaa kokemusta. Kokeilun tulokset raportoidaan kaupunginhallitukselle alkuvuodesta 2023.

Kilpailut

Uusimmat