Kuva: Metsähallitus

Tierumpu voi olla este kalojen nousulle

14.09.2021 11:42 - Paavo Törmi

Pohjois-Pohjanmaalla on pyörähtänyt käyntiin hanke, jonka tarkoituksena on välittää tietoa metsäpalveluyrityksille ja yksityistiekunnille vesistörumpujen aiheuttamasta esteellisyydestä vesieliöstön kululle.

Rumpuesteet pois -hanke tarjoaa tiekunnille opastusta ja neuvontaa vesistörumpujen aiheuttamien ympäristöongelmien korjaamiseen ja ennalta ehkäisemiseen. Esteiden poisto parantaa virtavesien kalakantojen ja muiden vesieliöiden tilaa. Edistämällä metsäteiden perusparantamista turvataan niin puutavaran kulku metsästä tehtaalle kuin vesieliöstölle parantuneet elinolosuhteet. Ensi kesänä hanke tulee järjestämään maastossa tiedotusta vesistörumpujen esteellisyyden inventoinnista, korjaussuunnittelusta ja esteettömän rummun asentamisesta.

Kilpailut

Uusimmat