Nivala-Haapajärvi seutukunnan pk-yritysten kansainvälistymistä edistävät toimenpiteet hyväksi käytänteeksi koko Euroopassa.

05.03.2021 11:49 - Paavo Törmi

EU:n Interreg-ohjelman sihteeristö on valinnut Nivala-Haapajärvi seutukunnan pk-yritysten kansainvälistymistä edistävät toimenpiteet hyväksi käytänteeksi koko Euroopassa. NIHAKin pk-yritysten kansainvälistämismallin tavoitteena on alentaa yritysten kynnystä kansainvälistymiseen vertaisverkoston ja yhteismarkkinoinnin avulla.

Yrityspalveluorganisaatio toimii välittäjänä ja rakentaa yrityksille neutraalin alustan selvittää yhteisiä mahdollisuuksia ja valmistella yhteistyötä ilman ennakkositoumuksia. Matalan kynnyksen yhteistyöalustan rakentaminen perustuu yrityskohtaisten tarpeiden tunnistamiseen ja luottamuksen rakentamiseen. Rinnallakulkija-näkökulman avulla saadaan selville yritysten valmius kansainvälistymiseen ja voidaan tarjota niille tukea oikeassa vaiheessa mm. kansallisten Business Finland -kehittämisinstrumenttien hyödyntämiseen

Uusimmat