Kuva: Pixabay

Centriassa starttasi tutkimus- ja investointihanke HABITUS

15.04.2020 17:55 - Marja Ollakka

Centria-ammattikorkeakoululla on alkanut tutkimus- ja investointihanke HABITUS (Hajautettu biokaasun tuotanto ja nesteytys Suomessa), jossa tutkitaan maatilakokoluokan biokaasulaitosten kaasun tuotteistamista sekä tuotannon sivuvirtana syntyvän mädätysjäännöksen kustannustehokkaita käsittelytapoja.

Hankkeen tavoitteena on luoda maatilakokoluokan toimintamalli, jossa maatiloilla syntyvät energia- ja ravinnejakeet otetaan talteen kannattavasti, jolloin hyöty jää tuottajalle ja siten myös lähialueelle.

Toimintamallin aikaansaamiseksi hankkeessa kehitetään uutta tekniikkaa, joka mahdollistaisi biokaasun nesteytyksen kustannustehokkaasti tiloilla. Maatiloilla tuotettua biometaania voidaan käyttää liikennepolttoaineena, ja sen nesteyttäminen paikan päällä kasvattaisi metaanin kuljetussetäisyyttä sekä mahdollistaisi suuremman myyntikatteen. Nesteytyksen lisäksi hankkeessa keskitytään suunnittelemaan talteenottojärjestelmä biokaasun sisältämälle hiilidioksidille, minkä avulla hiilidioksidi saataisiin erotettua ja mahdollisesti tuotteeksi biometaanin rinnalle. Hankkeessa etsitään myös ratkaisua maatilakokoluokan biokaasulaitoksessa syntyvän mädätysjäännöksen käsittelyyn ja ravinteiden talteenottoon.

Hankkeessa selvitetään osuuskuntamallin muodostamista toimintamallin ympärille virtuaaliosuuskunnan avulla. Alueella toimivista maatalousyrittäjistä muodostuvan virtuaalienergiaosuuskunnan avulla pyritään löytämään optimaalinen toimintamalli hajautetulle biokaasutuotannolle sekä sen nesteytykselle ja jakelulle.

Kolmivuotisen EAKR-hankkeen rahoituksesta vastaa Keski-Pohjanmaan liitto ja alueen kunnat. Hankkeen yritysrahoituksesta vastaavat Valio Oy ja Ageragas Innovation Oy.

Lue myös: 2000 euron suuruisten yksinyrittäjien tukien haut käynnistyvät

Kilpailut

Uusimmat