Kuva: Fotolia

Pohjois-Pohjanmaalla selvitetään yhdistettyjen kuljetusten edellytyksiä

22.01.2020 09:27 - Joonas Hepola

Tarkasteltavana on yhdistettyjen kuljetusten hintataso, jolla tieliikennekuljetukset voisivat siirtyä raiteille. Pohjanmaan radan kapasiteetista ja tarvittavista radan parannustoimenpiteistä tehdään arvio.

Pohjois-Pohjanmaan liiton toteuttamasta Yhdistettyjen kuljetusten edellytykset Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeesta tietoa kestävän liikenteen edellytysten parantamiseksi sekä vähähiilisempien kuljetusketjujen edistämiseksi.

Reitillä Oulu-Jyväskylä-Lahti-pääkaupunkiseutu selvitetään nykyisen tavaraliikenteen kumipyöräkuljetusten määrä ja arvo, arvioidaan mahdolliset ilmastovaikutukset sekä hiilidioksidipäästöjen määrä ja arvo niiltä osin kuin tieliikennekuljetukset voisivat siirtyä raiteille.

Tarkasteltavana on yhdistettyjen kuljetusten hintataso, jolla tieliikennekuljetukset voisivat siirtyä raiteille. Pohjanmaan radan kapasiteetista ja tarvittavista radan parannustoimenpiteistä tehdään arvio.

Ylivieskan ja Oulun välillä tarkastellaan liikenteen häiriöherkkyyttä ja raideliikenteen kapasiteetin riittävyyttä tavaraliikenteen liikenne-ennusteen perusteella.
Myös henkilöjunaliikenteen arvioitu kasvu otetaan huomioon.

Oulun kolmioraiteen osalta tehdään hyötyselvitys.

Kilpailut

Uusimmat