Kuva: Shutterstock

Kallion kärkihankkeilla katsotaan tulevaisuuteen

20.11.2019 08:47 - Paavo Törmi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ensi vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmassa palvelutarpeen kasvuun pyritään vaikuttamaan kolmen kärkihankkeen avulla. Kärkihankkeet pohjautuvat alueellisiin ja valtakunnallisiin ilmiöihin, joita ovat mm. lasten ja nuorten pahoinvointi, ikäihmisten määrän kasvu suhteessa muuhun väestöön sekä sosiaalipalveluiden kasvava tarve.

Kallion kolme kärkihanketta opvat:

1. Lasten ja nuorten psykiatrisen tiimin toiminnan aloittaminen. Matalan kynnyksen toimintana aloittaa merkkaritoiminta ala- ja yläkouluilla sekä varhaiskasvatuksessa, ja lasten ja nuorten psykiatrinen hoito yhdistetään tiimiksi. Toimintamalli edellyttää uusien työntekijöiden palkkaamista. Tiimin aloitettua työnsä perheneuvolat ja terveydenhoitajat voivat keskittyä nykyistä enemmän ennaltaehkäisevään työhön.

2. Ikäneuvola, johon kutsutaan 68 vuotta täyttävät. Ikäneuvolan tavoitteena on tukea ikääntyneitä niin, että heidän omatoimisuutensa säilyy mahdollisimman pitkään, ja että ikääntynyt voi elää arkeaan turvallisesti. Ikäneuvolatoiminnan käynnistäminen ei edellytä uusien työntekijöiden palkkaamista. Se toteutetaan nykyisiä resursseja uudelleen kohdentamalla.

3. Virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen järjestäminen uudelleen. Sosiaalipäivystys siirtyy lakimuutoksien myötä osaksi Oulaskankaan yhteispäivystystä, kun tähän asti sosiaalipäivystystä on hoitanut Jokilaaksojen sosiaalipäivystysrengas. Siirtymän myötä Kallion sosiaalityöntekijöiden päivystysvelvollisuus vähenee ja he voivat keskittyä paremmin päiväaikana tehtävään työhön ja kasvavan asiakasmäärän auttamiseen.  Muutos edellyttää uusien sosiaalityöntekijöiden virkojen perustamista, ja virkojen järjestäjänä toimii Oulaisten kaupunki. Palkkaukseen liittyvät kustannukset jaetaan kunnille suhteessa asukaslukuun. Muutos tapahtuu vuonna 2020.

Kärkihankkeiden yhteinen tavoite on huolehtia siitä, että Kallion alueen asukkaat pärjäävät arjessaan.  Niillä haetaan myös säästöjä ja kustannustehokkuutta pitkällä aikavälillä.

Kilpailut

Uusimmat